Realităţi privind eradicarea torturii şi relelor tratamente


Pe 26 iulie curent, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, în comun cu Institutul de Istorie, Stat şi Drept şi cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, a organizat Conferinţa internaţională cu prilejul împlinirii a 5 ani de la instituirea în Republica Moldova a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii (MNPT), în conformitate cu Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi pedepselor, tratamentelor inumane şi degradante.
În cadrul reuniunii vor fi luate în discuţie temele: „Standarde şi mecanisme de prevenire şi combatere a torturii”, „Perfecţionarea cadrului normativ cu privire la combaterea şi prevenirea torturii şi tratarea ştiinţifică a fenomenului”, „Realităţi privind eradicarea torturii şi relelor tratamente”.
Ţara noastră este printre cele 63 de state care au ratificat Protocolul Opţional nominalizat şi printre 22 de state care au semnat şi implementat la nivel naţional mecanismul de prevenire a torturii. Evenimentul se înscrie în contextul Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru 2011-2014.

(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author