Dacî bărbaţîi di pi scauni tot erau “gravid bolnavi”, nui nicî straşnic. Da dacî astai comportatea bărbaţîlor faţî di o fimei gravidî, necunoscutî, atunşi trebu sî ni reeducăm cî altfel nu ştiu şini a sî facî copchii. Da fărî urmaş poati sî disparî şî Ţara.

Vladic Arseni

(Visited 1 times, 1 visits today)

Susține proiectele Curaj.TV și Curaj.Net!


Donează pentru Curaj.TV

Dacă ți-a plăcut reportajul,
urmărește Curaj.TV pe Facebook!

Lasă un Comentariu

Nici un comentariu incă.