“Oamenii legii” · dreptate · mafia

Încă o anonimă despre situaţia din penitenciarele moldoveneşti

În atenția instituțiilor statului responsabile

Această scrisoare va face referire doar la cîteva aspecte care cu mare regret datorită unui managment distructiv și administrare incompetentă duce sistemul penitenciar în incapacitate instituțională de activitate.

Respectiv, dorim nu doar să vă informăm dar, după, să dispuneți o analiză urgentă și luarea de măsuri radicale pentru a salva sistemul penitenciar din mîinile lui Demcenco Serghei, director adjunct al Administrației Naționale al Penitenciarelor.

Acest incompetent, necărturar și necunăscător al limbii oficiale a statului conduce sistemul mai bine de doi ani. Astfel că în toată această perioadă a reușit să aducă mult necaz prin activitatea sa vădit ilegală, care are drept scop doar interesul personal al lui și al cîtorva angajați, pe care îi hrănește din mînă, strecurîndu-le și lor cîte ceva din ceea ce el culege.

Și acum concret cîteva din ilegalitățile lui Demcenco

Din toamna anului 2018, de cînd a preluat conducerea totală a sistemului penitenciar, a reușit să bată recordul la funcții vacante, 2018 – erau aproximativ 200 vacansii, la moment – aproximativ 800, și mai urmează. Angajații sistemului, de la Dierectori de Penitenciare, șef de direcții din cadrul ANP pînă la ultimul angajat agent de penitenciar sau angajat civil trăiesc în frică și presiune. De aceasta ei aleg ori să plece din sistem ori se supun, neavînd altă soluție, pentru că cei ce se împorivesc voinței lui Demcenco S. au de suferit.

Demcenco S.M. prin intermediul Direcției Protecție Internă, nemijlocit Cecoi Serghei, șeful acestei Direcții, Guțan Eduard, adjunctul și ”bravii executori gata de orice indicație” Roșca Cornel, Romanov (Colesnic) Eugenia, Bîzgu Andrei, Covali Mihail și Zeamă Mircea desfățoară anchete de serviciu la indicație dese ori acestea fiind lipsite de conținut și temei legal. Tot ei, intimidează, șantajează și agresează verbal angajații sistemului cu sancționări și concedieri. Astfel că lumea este nevoită fie să depună demisie fie să se conformeze ilegalităților lor, avînd acasă familii pe care trebuie să le hrănească sau le-a mai rămas pînă la pensie puțin și tac și rabdă. Ca demonstrare la cele descrise mai sus e și faptul pornirii unui dosar penal pe numele lui Demcenco S. de către PCCOCS privind tortura psihologică asupra angajaților.

Dacă să facem mai multă concretică în cele menționate mai sus recomandăm să ridicați sintezele de pe ultimul an de activitate și veți observa că Direcția Protecție Internă a desfășurat anchete de serviciu doar pe unele incidente întîmplate în sistemul penitenciar, foarte selectiv. Evident doar pe cazurile indicate de Demcenco Serghei și doar pe anumite cazuri sau dispus sancționări ai angajaților, iar pe unele cazuri destul de complicate nu sau desfășurat nici măcar anchete formale de ochii lumii.

Iată cîteva cazuri: omorul cu toporul în spate a unui condamnat de către alt condamnat în penitenciarul nr.12-Bender (pentru aceasta Demcenco S. ar fi primit 2000 de euro de la conducerea penitenciarului); tentativa de evadare a unui condamnat în penitenciarul nr.3-Leova, care ulterior a doua zi s-a strangulat, caz soldat cu deces (directorul penitenciarului prieten devotat lui Demcenco a fost inclus în lista celor care au benificiat de diferite distincții nemeritate și deplasări, care ca mulți, dar nu toți, plătesc o taxă lunară stăpînului sistemului, Demcenco S.); tentativa de evadare a trei condamnați din penitenciarul nr.13-Chișinău și mai multe cazuri de suicid și decese suspecte în același penitenciar care măcar nici nu sunt indicate în sinteza săptămînală pe care ANP o face publică în fiecare zi de luni (acest penitenciar care pe întreaga perioada a ridicat foarte multe semne de întrebare inclusiv în spațiul public a fost condus de penalul  Pîntea Igor și adjunctul său Saracuța Andrei prieteni devotaț și aceștia că doar toată dirijarea lumii criminale și a legilor neformale se dictează anume din acest penitenciar); dezordinea în masă din penitenciarul nr.5 – Cahul din vara trecută, pe care Demcenco S. a liniștit-o cu ajutorul hoțului în lege ”Machena” (Demcenco S. lunar își primea dijma din acest penitenciar de la condamnatul Olăraș care se deținea ilegal acolo avindu-i la cherem atît pe angajați, cît și deținuții de acolo, toți fiindu-i datori cu sume impunătoare, iar Olăraș dezmățuia în penitenciar cum îi dorea inima); situația penitenciarului nr.6 – Soroca care de mai multe ori a ajuns la limita exploziei, despre situația alarmantă de acolo se descrie și în rapoartele CPT, în acest penitenciar, tentativele de suicid și decesele sunt la ordinea zile (directorul fiind slugă vredincă a lui Demcenco S. dar și a lui Leșan Alexei ”smotreascii”, pentru că penitenciarul Soroca, ca și altele sunt conduse în realitate nu de directori, dar de acești ”smotrescii” ”polojețî” ”supraveghetori”); situația e la fel și în penitenciarul nr.4 – Cricova, unde practic nici o situație de criză, evadari, tentative de evadări, suicide, tentative de suicide nu au fost anchetate temeinic și nici nimeni sancționat deoarece directorul este bun prieten și slugă vredincă a lui Demcenco S. care la fel duce taxe lunare, primește distincții nejustificate merge în deplasări prestigioase și tot așa…

Situația per ansamblu pe sistem e similară în aproape toate instituțiile penitenciare, excepție făcînd instituțiile care sunt ținta lui Demcenco S. prin represiuni directe asupra directorilor de penitenciare dar și subalternii acestora cu scopul de ai determina sa cedeze iliegalitaților acestuia. Presiunea fiind desfășurată prin intermediul anchetelor de serviciu cu sancționări disciplinare. Suplimentar, informăm că anchetele de serviciu la comandă de cele mai dese ori nu au fost coordonate cu Direcția juridică a ANP și Direcția Resurse Umane, deoarece șefii celor două direcții se împotriveau să semneze documente, încheieri de serviciu vădit ilegale și cu încălcări de proceduri. Aceștea din urmă (directorii) nu doresc categoric să plătească taxe lunare lui Demcenco S. dar și să îndeplinească ordinile iligale ale acestuia de a intra în cîrdășie cu lumea criminală deținută în penitenciare. Demcenco S. prin intermediul interlopilor cu influență negativă asupra masei de condamnați din țară cu orice preț încearcă să le creeze situații de criză în instituții: dezordini în masă, incendii, atacuri asupra angajaților. De cele mai dese cazuri, în acest scop este folosit penitenciarul nr.10-Goian pentru minori, așa ca toată lumea, conducerea Ministerului Justiției dar și alte instituții ale statului să-și concentreze atenția asupra minorilor subiect sensibil în mediul public dar și al instituțiilor responsabile de respectarea drepturilor omului în special al copiilor.

Iar în acest timp în celelalte instituții se introduc ilegal bauturi alcoolice, pe săptămînă cîte o mașina de taxy plină virf livrează băuturi și droguri în penitenciarele din țară, iar apoi cu mașinele de serviciu care duc în instituții produsele alimentare introduc și bauturile, drogurile, precum și alte produse interzise.

La ziua de azi în toate instituțiile penitenciare săptamînal se organizează jocuri de hazart în urma cărora se acumulează sume bănești pentru ”obsceac”. În timpul jocului deasemeni se organizează mese pompoase cu consum de băuturi alcoolice selecte. Toate acestea se desfășoară în locuri special amenajate asemănătoare cu cluburile de cărți din mitropole. Aceste încăperi special amenajate sau facut acum doi ani cu buna cunoștință și îngăduire a lui Demcenco S. contra sumei de 80 000 de euro.

Deasemeni, în instituțiile penitenciare unde directorii sunt credincioși lui Demcenco S. activează ferme de animale (unde se cresc porci) porcii sunt sacrificați cu scopul de a se face frigărui pentru condamnații care participă la jocurile de hazart. Astfel că, o dată la două săptămîni pentru aceasta Demcenco S. are de la 5 la 10 porci ca mulțumire pe care îi duce la o minifabrică în una din suburbiile Chișinăului, unde sunt afumate și distribuite în piețele din capitală.

Tot cu permisiunea directă a lui Demcenco S. hoțul în lege ”machena” prin intermediul la ”smotrescie” au organizat reparații, pe alocuri foarte costisitoare în sectoarele din penitenciare prioritar acolo unde locuiesc condamnați cu un nivel înalt pe scara ierarhică a lumii interlope. Astfel, că în toate penitenciarele din țară sunt locuri care cu mult întrec standartele referitoare la condițiile de detenție pe cînd în aceleași penitenciare sunt sectoare unde condamnații locuiesc în condiții sub nivelul mizeriiei, insalubritații, metrajului insuficient etc.

Plus la toate Demcenco S. și-a întărit bine situația în sistem o data cu venirea la Ministerul Justiției a secretarului de stat Foltea Radu cu care are realații de amici bine conturate după organizarea deplasării de serviciu în Statele Unite ale Americii. Atunci cînd Demcenco S. și-a selectat membrii delegației doar pe principiul de slujitori fideli lui si nicidecum pe principiul meritocrației. Tot acolo în deplasare timp de două săptămîni sa conturat prietenia din care ulterior se retrag doar foloase de grup. Acest grup criminal la moment fac politica executării penale în Republica Moldova așa ca să înflorească lumea interlopă din mediul penitenciar.

Din acesta fac parte: Foltea Radu – secretar de stat la Ministerul Justiției;

Demcenco Serghei – director adjunct ANP;

Cojocaru Vladimir – la moment director interimar ANP, șef al Direcției Generale Managment Instituțional, păpușa lui Demcenco S.;

Cecoi Serghei – șeful direcției protecție internă ANP, mai nou consilier al Ministrului Justiției pe problemele ANP;

Patrașcu Igor – director al Penitenciarului nr.16-Pruncul, nașul de cununie a lui Cecoi Serghei care în permanență la protejat, prin aceea că deși în penitenciarul nr.16 zilnic se fac sute de încălcări și ilegalități nu sau desfașurat anchete de serviciu dar nici proceduri disciplinare nu au fost desfășurate;

Falca Vitalie – director al Penitenciarului nr.4 – Cricova, instituție care zilnic figurează pe sinteza internă cu cele mai multe cazuri excepționale: evadări, suicide, automutilări, leziuni corporale, băuturi alcoolice, droguri, etc.

Caraman Eugeniu – director al Penitenciarului nr.3 – Leova, despre situații critice sa amintit mai sus;

Saracuța Andrei – fost director adjunct apoi director interimar al Penitenciarului nr.13 – Chișinău, descriere mai sus;

Plămădeală Vitalie – director al Penitenciarului nr.2 – Lipcani, care ca să ajungă cu bine la pensie este gata să îndeplinească orice ordin ilegal dat de Demcenco S. Asumînduși riscurile acesta prin intermediul condamnaților din sectorul de regim inițial a dat foc la pușcărie, tot el îi crește porci de vînzare lui Demcenco S.;

Sainsus Oleg – director al Penitenciarului nr.12 – Bender, care e unul din cei mai cei devotați care de fapt conduce și cu penitenciarul nr.8 – Bender. Tot acolo Demcenco S. ascunde condamnații incomozi lui personal dar și autorităților criminale din celelalte instituții, deoarece acolo e mai greu cu accesul organelor de drep ale statului Republica Modova, iar Sainsus Oleg cu subalternii săi îi maltratează cum le poftește sufletul;

Iată acești toți bravi tovarăși au fost în prima deplasare de serviciu organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii fiind selectați personal de Demcenco S. ca mulțumire pentru slujire cu credință. Acolo sa întărit prietenia cu Foltea Radu care pe atunci era angajatul Ambasadei SUA. Ulterior au urmat alte două deplasări de serviciu a cîte două săptămîni unde au fost selectați și trimiși doar oameni convenabili lui Demcenco S. chiar dacă funcția pe care o dețineau nu corespundea cu modulul de instruire, dar cu prietenul de pahar conturat în prima deplasare nu era nici o problemă. Tot în una din aceste deplasări în listă ca prin minune a nimerit și Papca Mihail nepotul lui Demcenco S. angajat în sistemul penitenciar cu încălcarea normelor legale, dar și Eșanu Victor, specialist al Direcției Securitate și Regim Penitenciar feciorul lui Eșanu Victor, șef adjunct al Direcției Generale Evidență Deținuți.

Din informațiile care circulă în sistemul penitenciar atît în rîndurile angajaților dar și a condamnaților Demcenco S. la moment stă rău de tot și doar prin persoana sa mizerabilă aduce lezări serioase imaginii sistemului, a Ministerului Justiției și a conducerii țării. Toți, dar absolut toți sunt indignați de revenirea lui din concediul pe care șil luase pentru o perioadă foarte lungă. Că tot el se laudă deschis că el nu se îneacă niciodată și totdeauna găsește ieșiri la oameni serioși, deasemeni dă de înțeles că cu paralele care le are poate cumpara pe oricine. Desigur cum să nu fie așa cînd toți din sistem cunosc cam cîți bani strînge lunar Demcenco S. de la fiecare penitenciar de la 2000 la 3000 euro, deasemeni din închiderea unor anchete de serviciu percepe de la 1000 la 3000 de euro în dependență de gravitatea cazului.

Cu siguranță informația operativă cu interes deosebit pentru securitatea statului care iese din sistemul penitenciar este selectată, oformată, controlată și ulterior expediată către organele competente ale statului de către Cecoi Serghei, șeful Direcției Protecție Internă a ANP, care la moment este consilierul Ministrului și desigur că-l informează doar din punct de vedere al convenienței șefului acestuia, adică Demcenco S.

Cecoi Serghei cunoaște mai bine ca oricine faptul că Demcenco S. a luat de la ”machena” suma impunătoare de 100 000 euro pentru a rezolva numirea și întărirea lui la funcția de Director ANP, la fel a luat suma de 50 000 euro ca încheierea instanței de judecată cu referire la compensarea zilelor pentru deținerea în condiții inumane și degradante din penitenciarul nr.13 să nu fie atacată, fapt care nu sa întîmplat deoarece prea mediatizat a fost această decizie. Tot Demcenco S. ia promis lui ”machena” că îi va rezolva toate problemele în organele de drept, în special MAI fapt care la fel nu sa întimplat deoarece ultimul permanent este în vizorul instituțiilor de stat: este permanent chemat la diferite audieri, îi sunt organizate percheziții, etc.

La moment cei doi, ”Machena” și Demcenco S. se află în relații ostile ceea ce poate duce la serioase acțiuni ilegale ce pun în pericol sistemul penitenciar, dar și securitatea statului în ansamblu. Atîta timp cît Demcenco S. rămîne la ANP această situație poate exploda ireversibil în orice moment.

Tot Demcenco S. de comun cu prietenul adevărat care deja i-a devenit dușman, Gaju Vitalii, fost șef adjunct a Direcției Generale Detenție responsabil de securitate și regim în cadrul ANP își însușeau absolut ilegal banii din cheltuielele pentru măsuri speciale de investigații, precum și unele bunuri chiar proprietăți ale unor condamnați.

Oare mai este în țara asta justiție!!!

2 gânduri despre „Încă o anonimă despre situaţia din penitenciarele moldoveneşti

  1. Бренд сивой кабылы, ВЫ ТЕ КТО ПИШЕТ ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД, ВЫ БЫЛИ ВЫ РАБОТАЛИ ИЛИ РАБОТАЕТ С ЗЭКАМИ, скажу проще НЕХЕР БЫЛО ДАВАТЬ СТОЛЬКО ВОЛИ ЗЭКАМ, НАШИ ЗЭКИ ЭТО НЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ, то что идти некто не хочет работать в систему это да,, это не ПРИСТИЖНО в наше время, хочу только одного ЧТОБЫ ТЕ КТО ПРИНЕМАЕТ ЗАКОНЫ В СИСТЕМЕ ЧТОБЫ ОНИ САМИ месяц ПРОРАБОТАЛИ В ТЮРЬМЕ, И ЧТОБЫ СУКИ ПОНЯЛИ КАК И С ЧЕМ ЭТОТ ХЛЕБ КУШАЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТИ П……СЫ ЗНАЛИ ЧТО ЕСЛИ ОНИ СЛОВО ИЛИ ТЕМ БОЛЕЕ КАКОЕ-ТО ДЕЙСТВИЕ СДЕЛАЮТ ПРОТИВ ВОЛИ ЗК ПИСАТЬ И ПИСАТЬ БУМАГИ ЭТО РАЗ, а там ещё хуже, прокуроры и открытые дела и всё за 3500 начинающим ВЫ ЧЕ СУКИ ВОДЯРЫ НАХЛЕБАЛИСЬ, ХОРОШО БЫЛО В 90, П….ЛЫ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ИБО СУКА ЧТО СИДИТ ПОЖИЗНЕННО ОН ПРАВА КАЧАЕТ, ТОТ ЧТО ЗА ИЗНОС ОДЕЛЬНУЮ ХАТУ ЕМУ ОТ ТОГО ЧТО ОН ЛЫЖНИК И В ОБЩЕЙ МАССЕ НЕ МОЖЕТ ОТ ТОГО ЧТО ЕГО ЖОПА УЙДЕТ В СТУДИЮ, ЗАТО ПРАВА СОДИРЖАНИЯ ОН ЗНАЕТ ПИДАР

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s