Fără categorie

Direcției Securitate internă și anticorupție de pe lîngă Serviciul Fiscal de stat

Direcției Securitate internă și anticorupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat de la Taboră Ion

RECLAMAȚIE
contestare suplimentară

La 07.10.2020 de către SFS a fost înregistrată solicitarea (reclamația) cu nr.12624-C înaintată de Taboră Ion. În solicitarea dată am invocat că pe parcurs voi reveni cu concretizări și probe. Prezenta reclamației și reclamația din 07.10.2020 am înaintat-o din următoarele motive. La 21.08.2020 am înaintat în adresa SFS o Notă Informativă privind încălcarea legislației fiscale din partea

SRL Sia Consprim – c/f-1019600012864
SRL Violiv Auto – c/f-1017600038473
La prezenta adresare de către SFS a fost emis răspunsul cu nr.26-10/3-06/35053 din 09.09.2020 și răspunsul nr.26-10/3-06/48608 (executor Cristina Țuțuc).

Cu răspunsurile și acțiunile întreprinse de SFS în urma examinării adresării din 21.08.2020 nu sunt de-acord din următoarele motive.

1. SFS menționează că la 15.01.2020, cet Taboră Ion în calitate de contabil a depus cerere de demisie la ambele întreprinderi, prin care a solicitat încetarea contractelor de muncă nr.3 din 30.04.2020 și nr.0-1 din 14.10.2019.
Ulterior, la data de 10.02.2020 Sia Consprim SRL și SRL Violiv Auto au emis Ordinile 15-C cu privire la demisionarea din funcție a persoanei Taboră Ion începînd cu data de14.02.2020.
Înt-adevăr la 15.01.2020 am depus cereri de demisie. Însă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și anume Codul muncii RM prevede:
Articolul 85. Demisia
            (1) Salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.
          (3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze  achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele legate de activitatea acestuia în unitate.
         (41) Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanţei), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta  angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.
(5) Dacă, după expirarea termenelor indicate în alin.(1), (2) şi (41), salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de desface contractul  individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.
Altă cerere de demisie nu a fost depusă de Taboră Ion

2. Angajatorii explică faptul că la 15.0.2020 au emis Ordinul de eliberare din funcție.
Aceste Ordine sunt falsuri, fapt prin care se dovedește că nu am ăcut cunoștință cu ele.

3. IPC-18 pentru perioadele lunilor 02 – 04.2020 angajatorii li-au prezentat repetat și ilegal în luna 06.2020. Rapoartele respective au fost prezentate doar cu scopul de al exclude pe Taboră Ion din lista salariaților și cu scopul de a diminua sumele datorate la taxe și impozite față de bugetul de stat (contribuțiile sociale, contribuțiile medicale și impozitul pe venit reținut din salariu).

4. Prezența traficului de influiență, în cazul concret din partea SFS, se manifestă și prin faptul că toate rapoartele fiscale pentru perioadele 02 – 04.2020 prezentate inițial și în termenele satbilite de lege au fost semnate și prezentate de Taboră Ion. În dovada celor expuse, la prezenta reclamație anexez Extrasele de la CNAS pentru perioadele respective și pozele de pe servicii.fisc.md, unde se vede clar că ultimele rapoarte au fost semnate și prezentate de Taboră Ion pentru acești contribuabili la 28.05.2020 și la 30.05.2020 (ca dovadă pozele se anexează).

5. O altă dovadă privind prezența traficului de influență di partea SFS se manifestă și prin faptul că SFS nu a luat în considerație că angajatorul nu a calculat si nici nu s-a achitat cu calculul definitiv la eliberare.

6. La 03.06.2020 am primit pe mail de la cpc@sfs următorul mesaj - Persoana împuternicită ROMANIUC AUREL din cadrul companiei SIA-CONSPRIM S.R.L., v-a suspendat rolul de Contabil. La 04.06.2020 am primit pe mail de la cpc@sfs următorul mesaj - Persoana împuternicită VOLCU VEACESLAV din cadrul companiei VIOLIV AUTO S.R.L., va suspendat rolul de Contabil

7. Atît SRL Violiv Auto, cît și SRL Sia Consprim și-au angajat contabil doar la 01.06.2020. Respectiv, pînă la demisie funcția de contabil în cadrul acestor întreprinderi a exercitat-o Taboră Ion.

În dovada acestui fapt aduc la cunoștință Direcția Securitate internă și anticorupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat că dețin toată contabilitatea pe suport electronic, adica programele 1C cu toată informația pînă la data de 29.05.2020

Reieșind din cele expuse mai sus solicit Direcția Securitate internă și anticorupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat:

1. Prezenta reclamație solicit să fie anexată la reclamația cu nr.12624-C din 07.10.2020
2. Examinarea cazului multilateral, sub toate aspectele și legal;
Să fiu audiat nemijlocit
Pentru explicații suplimentare rog să fiu informat.

Cu respect

Taboră Ion

Anexe: 1. Poze de pe servicii.fisc.md 2. IPC-18 inițiale pentru perioadele 02 – 04.2020 prezentate în termen 3. Extrasele persoanei asigurate emise de Casa Națională de Asigurări Sociale emise pînă la prezentarea repetată a IPC18 pentru perioadele 02 – 04.2020 și după prezentarea repetată a IPC18

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s