Premierul Filip a cerut la ONU retragerea armatei 14

La Asambleea Generala ONU #72 premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a cerut casti albastre cu mandat international in locul “pacificatorilor” rusi, precum si retragerea armatei a XIV-cea rusa de pe teritoriul Republicii Moldova, dislocata acum in stinga Nistrului.

Aici e declaratia in engleza si alte limbi ONU, precum si video in limba romana, asa cum a citit-o Filip de la tribuna

https://gadebate.un.org/en/72/republic-moldova 

(…)

Domnule Preşedinte,

Chestiunea conflictului nereglementat din partea de est a Republicii Moldova, aprofundat și de staționarea ilegală a forţelor militare străine pe teritoriul național, a fost abordată în repetate rânduri de la tribuna ONU, începând cu anul 1992.

Am subliniat că, spre deosebire de alte situaţii de conflict din spaţiul ex-sovietic, conflictul transnistrean, fiind mai puţin complex, ar putea fi reglementat mai uşor dacă toate părțile ar manifesta voința politică necesară. În cazul nostru, nu există antagonisme de natură etnică sau religioasă, iar populaţia de pe cele două maluri ale râului Nistru poate convieţui în pace şi bună înţelegere într-un stat moldovenesc reintegrat.

În pofida eforturilor din ultimii 25 de ani, cu implicarea actorilor internaţionali, nu am reuşit să reglementăm acest conflict politic. Vom continua eforturile de identificare a unei soluții în formatul de negocieri existent „5+2”. Pentru noi este extrem de important ca această soluţie să fie bazată pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, cu oferirea unui statut special regiunii transnistrene, precum este stipulat în documentele relevante ale OSCE.

Considerăm că procesul de reglementare ar putea fi facilitat de transformarea actualei “forțe trilaterale de menținere a păcii” din regiunea transnistreană, la care participă și un contingent din Federația Rusă, într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional.

Subliniez, în acest context, că această forță trilaterală de dezangajare, creată în baza Acordului moldo-rus de încetare a focului din 21 iulie 1992, şi-a atins obiectivele cu mulți ani în urmă. Acest mecanism învechit s-a transformat într-un factor de conservare a conflictului transnistrean care nu a reuşit să asigure demilitarizarea completă a zonei de securitate şi să elimine obstacolele în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor.

Domnule Preşedinte,

Contrar așteptărilor, Federaţia Rusă nu şi-a retras forțele sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova, conform angajamentelor sale internaționale, stipulate în Acordul moldo-rus de încetare a focului din iulie 1992, în Acordul moldo-rus din octombrie din 1994 și, respectiv, în documentele relevante ale OSCE, în particular, în Declaraţia politică a Summit-ului OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999.

Precizez că aceste forțe militare sunt distincte și nu trebuie confundate cu contingentul militari rusesc care participă la “forța trilaterală de menținere a păciicare operează în baza unui aranjament ad-hoc.

Exercițiile militare desfăşurate în regiunea transnistreană de către trupele ruse, cu participarea tot mai frecventă a forţelor paramilitare ale regimului secesionist de la Tiraspol constituie o adevărată provocare de securitate la adresa Republicii Moldova. Aceste acțiuni sunt în contradicție flagrantă cu obligațiunile de a respecta cu stricteţe principiul neutralităţii în raport cu părţile aflate în conflict, stipulat în mod expres în Acordul moldo-rus de încetare a focului din 1992.

Stimați delegați,

Potrivit rapoartelor OSCE, depozitele de arme și muniţii ale Grupului Operativ de Trupe Ruse conțin mai mult de 21 000 tone.

Guvernul Republicii Moldova nu controlează şi nici nu supraveghează aceste muniţii şi arme. Lipsa transparenţei şi a accesului la depozitele respective nu permite evaluarea stării tehnice a muniţiilor, îndeosebi a celor învechite. Din acelaşi motiv, nu pot fi monitorizate transferurile de arme şi muniţii în regiunea transnistreană sau în afara sa.

Din aceleași motive, Republica Moldova nu este în măsură să-şi îndeplinească angajamentele internaţionale, ca stat parte la diferite convenţii internaţionale în domeniul controlului armamentelor și dezarmării, având în vedere că muniţiile şi armele respective, deși sunt depozitate pe teritoriul național, nu se află sub “jurisdicţia sau controlul său” .

Având în vedere angajamentele asumate de Federaţia Rusă, principiile fundamentale ale dreptului internaţional, precum şi prevederile Constituţiei Republicii Moldova referitoare la statutul de neutralitate permanentă a țării şi neadmiterea dislocării trupelor militare ale altor state pe teritoriul național, reiterăm cu fermitate cererea de a retrage complet și necondiționat aşa-zisul Grup Operativ de Trupe Ruse (succesor al fostei Armate a 14-a sovietice) care staţionează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

În aceeași ordine de idei, doresc să invoc Declarația Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul ţării din 21 iulie 2017, prin care se face apel la Federaţia Rusă să reînceapă şi să finalizeze procesul de retragere a trupelor și munițiilor sale de pe teritoriul Republicii Moldova.

Stimați delegați,

Având în vedere competențele Organizaţiei Națiunilor Unite în domeniul menținerii păcii și securității internaţionale şi în conformitate cu prevederile articolului 11 al Cartei ONU, Republica Moldova solicită înscrierea în agenda sesiuni a 72-a a Adunării Generale a unui punct întitulat „Retragerea forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”.

Mă adresez către toate delegaţiile statelor membre ale ONU cu rugămintea să sprijine această solicitare legitimă, care corespunde totalmente cu principiile Cartei ONU și reprezintă un interes fundamental al Republicii Moldova.

Sperăm că înscrierea acestui punct în agenda Adunării Generale și examinarea să de către statele membre ale ONU, de o manieră constructivă și nepolitizată, va constitui un important și necesar exercițiu de aplicare a diplomației preventive în raport cu o țară și regiune unde menținerea păcii și securității este subminată de lipsa unui dialog bazat pe respect reciproc și respectarea principiilor fundamentale de drept internațional.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

http://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-solicitat-includerea-pe-agenda-sesiunii-curente-adunarii-generale-onu

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of