Tudor Pânzari: medicii mă fugăresc de 10 ani


A fost chemat la Căuşeni pentru ca să treacă comisia medicală. Tudor vrea să schimbe gradul de invaliditate. Dar medicii îl fugăreşte de la  medicul militari la medicul de familie deja 10 ani de zile.
Tudor Pânzari e invalid a războiului de pe Nistru. El n-are unde trai şi primeşte o pensie de aproape 300 lei şi compensaţie lunară de 9 lei pentru că a luptat în război.

video: Ramin Mazur

About The Author

Similare