Sesizare repetată, un deținut scrie procurorilor din CSP

Consiliul Superior al Procurorilor
SESIZARE repetată
în temeiul art.43-45 a Legii cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016 si art.9 alin.(2) a Legii cu
privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
I. Autorul sesizării:
Condamnatul Taboră Ion – deținut în Penitenciarul nr.15 Cricova
II. Obiectul sesizării:
Acțiuni ilegale din partea procurorilor din cadrul:
1. Procuraturii Generale;
2. Procuraturii Anticorupție;
3. Procuraturii mun. Chişinău;
4. Procuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani
III. Subiectul sesizării:
1. La 09.02.2018 m-am adresat către Consiliul Superior al Procurorilor cu o sesizare (https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp-din-inchisoare/ ) în
temeiul art.43-45 a Legii cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016, obiectul fiind acțiunile ilegale a procurorilor din cadrul Procuraturii Generale;
Procuraturii Anticorupție; Procuraturii mun. Chişinău; Procuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani.
La 16.02.2018 prin răspunsurile:
a) nr.12-12/18-81, în temeiul art.72 din Legea cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016, sesizarea a fost expediată spre examinare dnului Ştefan Şaptefraț Procuror-şef a Procuraturii mun. Chişinău;
b) nr.12-12/18-83, în temeiul art.72 din Legea cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016, sesizarea a fost expediată spre examinare dnului Viorel Morari Procuror-şef a Procuraturii Anticorupție.
Acţiunile privind remiterea sesizării spre examinare dnului Ştefan Şaptefraţ Procuror-şef a Procuraturii mun. Chişinău şi dnului Viorel Morari Procuror-şef a Procuraturii Anticorupție sunt contrar prevederilor art.9 alin.(2) Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994.
2. La 16.02.2018 am primit de la procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Dumitru Robu răspunsul nr.1726 la care a anexat copia Ordonanței din 15.11.2017, prin care s-a refuzat în primirea şi examinarea plîngerii din 07.11.2017 în ordinea prevederilor art.274 Cod procedură penală.
Am invocat în p.8 din Sesizarea din 09.02.2018 înaintată către Consiliul Superior al Procurorilor, la examinarea plîngerii din 07.11.2017 nu am fost audiat, cu atît mai mult că am solicitat sá fiu audiat, fapt invocat în plîngere, cît şi în cererea din 25.01.2018 (conform avizului poştal de recepţie).
3. La 05.03.2018 (conform avizului poştal de recepţie) m-am adresat către Procurorul-şef al Procuraturii Anticirupţie dnul Viorel Morari cu plîngere în temeiul art.298-299/2 Cod procedurá penalá (https://curaj.tv/sesizare/un-detinut-insista-sa-se-faca-dreptate/ ).
Pînă în prezent nu am fost audiat şi nu am primit nici un răspuns privind măsurile întreprinse.
4. La 27.02.2018 am primit de la procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupţie dnul. Vitalie Ivanov răspunsul nr.484pet/18-2096 cu referire la sesizarea parvenită în adresa Procuraturii Anticorupţie de la Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor.
Repetat mi s-a expediat răspunsurile nr.630 din 18.01.2017 si nr.1261 din 03.02.2017 emise de Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari la plîngerea înaintată în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală, fapt despre care am invocat în p.7 din Sesizarea înaintă către Consiliul Superior al Procurorilor la 09.02.2018.
Răspunsurile date sunt emise contrar prevederilor art.299 alin.(2) Cod procedură penală.
5. Ţinînd cont de faptul că prin răspunsul nr.12-12/18-81 din 16.02.2018 am fost informat că sesizarea adresată Consiliului Superior al Procurorilor din 09.02.2018 a fost remisă spre examinare d-lui Ştefan Şaptefraţ Procuror-şef al Procuraturii mun. Chisinău, pînă în prezent de către Procuratura mun. Chişinău nu a fost întreprinsă nici o măsură.
Prin aceste acţiuni în mod fraudulos şi ilegal se tăinuieşte crima, fapt invocat şi în cererea din 28.12.2017 (conform avizului poştal de recepţie) adresată Procurorului General a RM (https://anticoruptie.md/ro/sesizari/sesizare-in-justiie ), ulterior conform răspunsului nr.9-6d/18-21 din 02.01.2018 fiind remisă spre examinare Procurorului-şef al Procuraturii mun. Chisinău, dnului Ştefan Saptefraţ.
La fel, despre acest fapt am invocat şi în p.4-5 din Sesizarea adresată Consiliului Superior al Procurorilor din 09.08.2018.
Reieşind din cele expuse în prezenta sesizare şi sesizarea din 09.02.2018, rezultă cu certitudine încălcarea gravă a prevederilor art.5-6 a Legii cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016, care la rîndul său constituie abateri disciplinare prevăzute de art.38 a aceleiaşi legi şi solicit:
1. La examinarea corectă şi legală a prezentei sesizări, de interpelat de la Procuratura Generală; Procuratura Anticorupție; Procuratura mun. Chişinău şi Procuratura mun. Chişinău oficiul Rîşcani toate materialele lacare m-am referit în prezenta sesizare şi în sesizarea din 09.02.2018;
2. Pentru explicații suplimentare şi mai ample rog să fiu audiat nemijlocit, sau să fiu informat, pentru a le prezenta;
3. Atragerea la răspunderere disciplinară a procurorilor vinovați de examinarea superficială, neobiectivă şi ilegală, cît şi neexaminarea îngenere a petițiilor, cererilor, plîngerilor şi sesizărilor (denunţurilor) condamnatului Taboră Ion, cu obligarea procurorilor implicați pe caz să examineze cauzele conform prevederilor Codului de procedură penală şi legislației curente în vigoare.
(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of