O nouă versiune despre 7 aprilie 2009


autorii anonimi ai filmului folosesc atît imagini la vedere, disponibile pe internet, bine selectate și sintetizate, de la Moscova pînă la la Paris, cît și informații secrete, obținute probabil ilegal, prin interceptare de telefoane.
deci, probabil, le-a colectat și amestecat măiestrit cineva de la guvernare, care are instrumentele necesare, dar nu are și girul politic necesar pentru a le pune în circuit legal. astfel s-a recurs, în disperare, la mediatizare.
oricum, poate fi și asta interpretat ca manipulare, diversiune împotriva diversioniștilor de la Moskva și Kișiniov…
o.brega

About The Author