Un deţinut insistă să i se facă dreptate

Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova procurorului-şef dlui. Viorel Morari

de la condamnatul Taboră Ion deținut în IP-15 Cricova

                      Plîngere
în temeiul art.298-299/2 Cod procedură  penală
    Prin prezenta, vă aduc la cunoştință că la 21.09.2017 m-am adresat către Procurayura Anticorupție cu o petiție privind pretinsele acțiuni ilegale ale executorului judecătoresc George Boțan.
     La 21.10.2017, de la procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Dumitru Robu, am primit răspunsul nr.11182.
      La 07.11.2017 m-am adresat către Procuratura Anticorupție cu o plîngere în temeiul art.274 Cod ptocedură penală privind pretinsele acțiuni ale reprezentanților instanțelor de judecată la examinarea cauzei penale, precum şi cu privire ls acțiunile pretins a fi ilegale ale executorului judecătoresc George Boțan.
      La 27.02.2017, am primit Ordonanța din 15.11.2017, emisă de procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Dumitru Robu, prin care mi s-a refuzat în primirea şi examinarea în ordinea art.274 Cod procedură penală a plîngerii date.
      Atît cu răspunsul nr.11182 din 21.10.2017, cît şi cu Ordonanța din 15.11.2017 nu sunt deacord din următoarele considrrente;
      1. Nu am fost audiat nemijlocit de OUP sau procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție, cu atît mai mult că am solicitat audiere în ambele cazuri şi suplimentar la 25.01.2018 (conform avizului poştal de recepție) prin cerere am solicitat să fiu audiat ÎN MOD OBLIGATORIU.
     2. Atît din conținutul răspunsului nr.11182 din 21.10.2017, cît şi din conținutul Ordonanței din 15.11.2017, rezultă că procurorul Dumitru Robu a examinat doar procedura executorie nr.065-745/14 intentată întru executarea documentului executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012 emis de Curtea de Apel Chişinău cu privire la încasarea de la Taboră Ion în beneficiul SRL “Pecos Auto” prejudiciul material în mărime de 563456-46 lei.
      3. La fel, din conținutul Ordonanței rezultă că, subiectul adresării nu constituie altceva decît o reacție de dezacord la acțiunile întreprinse, precum şi soluțiile adoptate de către reprezentantul organelor de drept în cadrul exinării plîngerilor acestuia, care nu constituie în sine temei pentru catalogarea solicitării adresate ca o sedizare despre o infracțiune şi, respectiv, nu poate servi ca temei pentru inițierea procedurilor penale.
         Ținînd cont de faptul că NU AM FOST AUDIAT nemijlocit,  aşa după cum am solicitat nu odată şi insistent, atît răspunsul nr.11182 din 21.10.2017, cît şi Ordonanța din 15.11.2017 sunt superficiale, neobiective, incomplete şi ilegale.
        Atît la emiterea răspunsului nr.11182 din 21.10.2017, cît şi Ordonanței din 15.11.2017 au fost încălcate prevederile Codului de procedură penală şi Legii cu privire la procuratură.
     Nu au fost întreprinse toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a circumstanțelor cauzei.
       4. Aduc la cunoştință că examinarea petiției din 21.09.2017, plîngerii din 07.11.2017, cît şi prezentei plîngeri are tangență şi atribuție nemijlocită cu:
      a) plîngerea nr.74pet/17 din 12.01.2017 şi cererea nr.207pet/17 din 27.01.2017 adresate Dvs, în urmacăreia a-ți emis răspunsurile cu nr.630 din 18.01.2017 şi  cu nr.1261 din 03.02.2017, ambele contrar prevederilor art.299 alin.(2) Cod de procedură penală;
      b) sesizarea adresată Consiliului Superior al Procurorilor din 09.02.2017, ulterior remisă spre examinare în adresa Dvs, conform scrisorii de expediere nr.12-12/18-83 din 16.02.2018;
      c) sesizarea din 20.12.2017 şi cererea din 18.01.2018, ambele publicate pe www.anticorupție.md.
       5. Cu toate că Ordonanța contestată de mine către Dvs în temeiul art.298-299/2 Cod de procedură penală, sunt în drept să o contestez judecătorului de instrucție în teiul art.265 alin.(2) Cod de procedură penală, legea nu interzice să o contest procurorului ierarhic superior, după cum şi o fac, fapt confirmat şi prin răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit de la Procuratura Generală.
       Reieşind din cele expuse mai sus:
       1. Cerințele învocate în petiția din 21.09.2017 şi plîngerea din 07.11.2017, cît şi în cererea din 25.01.2018 (conform avizului poştal de recepție) le mențin pe deplin;
     2. Solicit anularea răspunsului nr.11182 din 21.10.2017 şi Ordonanței din 15.11.2017 emise de procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Dumitru Robu, cu admiterea întru totul a cerințelor invocate în petiția din 21.09.2017 şi plîngerea din 07.11.2017;
      3. La examinarea prezentei plîngeri, ÎN MOD OBLIGATORIU, rog să fiu audiat nemijlocit petru a da explicații suplimentare;
      4. În cazul, în care ve-ți considera că examinarea plîngerii date ține de competența judecătorului de instrucție, apoi remiteți-o spre examinare în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală, sau în alt caz rog să emiteți o Ordonanță în ordinea prevăzută de art.299 alin.(2) Code de procedură penală;
      5. Întru uşurarea examinării atît a petiției din 22.09.2017, plîngerii din 07.11.2017, cît şi prezentei plîngeri, REPETAT ANEXEZ:
      a) răspunsul nr.02/43-1800 din 08.06.2015 primit de la Centrul Național Anticorupție;
      b) răspunsul nr.4-35/7-1312 din 26.09.2014 primit de la Curtea de Apel Chişinău;
      c) răspunsul FLD nr.26 din 24.03.2015 primit de la Parlamentul RM;
      d) rădpunsul VȚ nr.14 din 09.04.2015 primit de la Parlamentul RM.
       6. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris şi la răspuns să anexați copia înregistrată a prezentei plîngeri.
       Taboră Ion
(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of