“Oamenii legii”

Ion Taboră îi scrie lui Zumbreanu, șeful CNA

Centrul Naţional Anticorupţie, personal d-lui Bogdan Zumbreanu
de la Taboră Ion, deţinut în IP-15, str.Luceafărul 9, or. Cricova mun.Chișinău MD-2084

COMUNICAT
Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă faptul că:
1. Prin Decizia Colegiului penal a Curţii de Apel Chişinău din 28.11.2012 a fost admisă acţiunea civilă cu încasarea de la Taboră Ion în beneficiul SRL „Pecos Auto” c/f-1006600041463 (cu sediul în mun.Chişinău, com.Bubuieci, str.T.Bubuioc 10) a prejudiciului material cauzat în suma de 563456-46 lei în urma comiterii infracţiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal.
Prejudiciul constat de Colegiul penal a Curţii de Apel Chişinău a fost cauzat în perioada anilor 2008-2009.

Respectiv, SRL „Pecos Auto” avînd statut de persoană juridică şi în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) aprobate prin Ordinele Ministerului Finanţelor (MF), Regulamente şi indicaţiile metodice aprobate de către MF, avea şi are obligaţia să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în mod credibil cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii şi raportării financiare.
SRL „Pecos Auto” a prezentat şi prezintă în modul prevăzut de lege atît Declaraţiile persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08, VEN12 ), cît şi Rapoartele financiare, unde î-şi declară poziţia funanciară şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind activele, capitalul propriu şi datoriile.
În acest mod , declaraţiile şi rapoartele respective conţin informaţii ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi a mijloacelor băneşti pe o perioadă de gestiune.
La SRL „Pecos Auto” au fost petrecute controale (revizii) de către Inspectoratul Fiscal de Stat mun.Chişinău a Direcţiei Generale de Control Fiscal de pe lîngă MF, în urma căreia:
– a fost emis Actul de control nr.5-645339/584 din 17.10.2010 emis conform metodei verificării totale a activităţii entităţii pentru perioada de la momentul fondării pînă la emiterea Actului respectiv;
– a fost emis Actul de control nr.5-565973 din 06.07.2012 emis conform metodei verificării totale a activităţii entităţii pentru perioada de la 01.01.2007 pînă la 31.05.2012 inclusiv repetat pentru perioada 01.01.2007 – 31.08.2010.
Actul respectiv a fost emis în urma verificării pe care a solicitat-o Taboră Ion.
Atrag atenţia că în an. 2015 s-a mai solicitat de la Ministerul Finanţelor verificarea prin control suplimentar şi stabilirea veridicităţii prejudiciului impus de SRL „Pecos Auto” pentru perioada anilor 2008-2009 şi expunerea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în cadrul legal pe cazurile privind petrecerea controalelor şi rezultatelor obţinute în urma lor la SRL „Pecos Auto”, în urma căreia petiţia respectivă a fost remisă spre examinare în adresa SFS, însă fără nici un rezultat pozitiv.
Declaraţiile persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08, VEN12 ), Rapoartele financiare prezentate de SRL „Pecos Auto”, cît şi Actele emise în urma controalelor nu au figurat ca probe în cauza penală sus-menţionată.
Reieşind din informaţiile incluse în declaraţiile şi rapoartele respective, SRL „Pecos Auto” nu a reflectat în evidenţa contabilă pînă în prezent prejudiciul constatat de Colegiul penal a Curţii de Apel Chişinău prin Decizia din 28.11.2012, care cade sub incidenţa art.341 alin.(1) Codul muncii şi în urma controalelor efectuate nu a fost depistat prejudiciul respectiv.
Cu toate că darea de seamă nu va fi luată în consideraţie şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea şi în cazul de faţă hotărîrea judecătorească pe cauza penală respectivă nu poate să prevaleze Actele de control şi revizie, care sunt în vigoare pînă în prezent, SRL „Pecos Auto” pînă în prezent nu a reflectat prejudicii cauzate, constatate conform hotărîrii judecătoreşti.
Reieşind din cele expuse SRL „Pecos Auto”, atît la momentul „depistării”, cît şi pînă în prezent nu reflectă în debitul contului 714 prejudiciul în mărime 563456-46 lei, conform prevedrilor Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) aprobate prin Ordinele Minulisterului Finanţelor (MF), Regulamentor şi indicaţiilor metodice aprobate de către MF din care rezultă că acest prejudiciu este schițat artificial, de-facto nu există și nu are confirmare documentar-contabilă.

2. SRL „Pecos Auto” prezintă spre executare Titlul executoriu privind încasarea prejudiciului cauzat în marime de 563456-46 lei Biroului executorului judecătoresc George Boţan.
Necătînd la faptul că Titlul executoriu nu corespunde cerinţelor prevăzute de art.14 Cod executare, fapt despre care nu odată au fost aduşi la cunoştinţă, atît executorul judecătoresc cît şi SRL „Pecos Auto”, din moteve neclare nu a fost întreprinsă nici o măsură în conformitate cu prevederile art.20 Cod de executare privind corectarea erorilor şi omisiunilor respective.
La 31.10.2017 executorul judecătoresc George Boţan, prin ordinul de plată nr.VBW726517 a transferat prejudiciul în sumă de 563456-46 lei la contul SRL „Pecos Auto” în baza documentului executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012 emis de Curtea de Apel Chişinău.
Respectiv, conform prevederilor Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) aprobate prin Ordinele Ministerului Finanţelor (MF), Regulamentor şi indicaţiilor metodice aprobate de către MF, SRL „Pecos Auto” urma să reflecte intrările acestor mijloace băneşti pe contabilitate ca venituri din recuperarea daunei şi anume din creditul contului 612.
În cazul concret, SRL „Pecos Auto” înregistrează venituri din recuperarea daunei în lipsa daunei respective.

Reieşind din cele expuse solicit:
1. Cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a circumstantanţelor descrise;
2. Să fiu audiat în mod obligatoriu pentru a da explicaţii suplimentare şi prezenta probe;
3. În urma măsurilor întreprinse, transmiterea materialelor la Procuratură.

Taboră Ion

5 gânduri despre „Ion Taboră îi scrie lui Zumbreanu, șeful CNA

  1. Pingback: Ion Taboră

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s