civic · dreptate · opinii

Scrisoare deschisă celor care au ales judecători la CC

Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei juridice, numiri și imunități

 Guvernului Republicii Moldova, Comisiei de concurs pentru selectarea

 candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului

 Consiliului Superior al Magistraturii

 Excelențele Voastre,

Constituția nu trebuie numai venerată, ea mai trebuie și respectată!

În ceea ce privește concursurile, desfășurate de către autorități, pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecători constituționali, comunicăm următoarele.

Cu regret, constatăm că aceste concursuri sau desfășurat cu desconsiderarea statuărilor tezei a doua a art. 6 și a prevederilor art. 138 din Constituția Republicii Moldova. De altfel, legiuitorul constituant la art. 6 a stipulat expres faptul că, în Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei. Prin urmare, puterea legislativă, executivă şi judecătorească au obligația pozitivă de a colabora în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei. Deci în temeiul principiului loialității constituționale puterea legislativă, executivă şi judecătorească nu numai că pot colabora între ele, acestea sunt obligate/trebuie să colaboreze între ele în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor art. 136 alin. (2) din Constituţie. Or, conceptul/principiul statul de drept inserat în Preambul și art. 1 alin. (3) din Constituție presupune asigurarea legalităţii, securităţii juridice, interzicerea arbitrarului, accesul la justiţie în faţa instanţelor judecătoreşti independente şi imparţiale, inclusiv controlul judiciar al actelor administrative, respectarea drepturilor omului, nediscriminarea şi egalitatea în faţa legii. Acest principiu fundamentează exigenţa unei protecţii adecvate împotriva arbitrarului din partea puterii publice. În ceea ce privește principiul loialității constituționale, atunci acesta reprezintă atașamentul fața de valorile constituționale,respectarea Constituției în litera și în spiritul acesteia, îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor și respectarea drepturilor pe care Constituția le prevede, încadrarea în limitele de competență stabilite de textele constituționale și respectarea competenței reglementate pentru toate autoritățile publice, cooperarea, colaborarea, consultarea în îndeplinirea competențelor concurente.

Așadar, în situația creată, când judecătorii constituționali au demisionat in corpore, cele trei ramuri ale puterii/reprezentanții acestora în temeiul prevederilor art. 136 alin. (2) coroborate cu teza a doua a art. 6 din Constituția Republicii Moldova urmau/urmează să se ghideze de principiul constituțional al colaborării puterilor în exercitarea prerogativelor ce le revin, statuat expres la art. 6 din Constituție. Prin urmare, trebuia/trebuie creată o singură comisie ad-hoc pentru numirea celor 6 judecători la Curtea Constituțională. Deci CSM împreună cu Guvernul și Parlamentul  urmau/urmează să-și delege reprezentanții să-i în comisie, care include/a membrii CSM și cu respectarea principiului proporționalității: reprezentanții/membrii Parlamentului și Guvernului. Astfel, am  fi avut/vom avea o singură comisie de concurs (prin urmare, decăde/a necesitatea candidatului de a depune actele la toate trei autorități) cu aceleași reguli pentru toți candidații la funcția de judecător la Curtea Constituțională.

Inter alia, eu am solicitat, omenește, creștinește ca decidenții șă-și retragă candidaturile (protejații puterii și altor clanuri oculte). Mai mult, eu am solicitat, de asemenea, ca toți ex- și actualii: deputați/candidați supleanți, ministri/viceminiștri/secretari de stat, membri ai CSM, judecători și procurori să facă un pas în spate (să se retragă/să nu participe la concurs), deoarece ei ne-au demonstrat ce pot face.

La Guvern, subsemnatul a atenționat decidenții că prevederile pct. 24 din Regulamentul aferent, aprobat prin HG nr. 299/2019 nu sunt conforme cu art. 16 alin. (2), art. 23 alin. (2) și art. 138 din Constituție. Or, reglementările în cauză sunt discriminatorii în raport cu paricipanții la concursurile organizate de către Parlament și CSM și nu corespund creteriilor de calitate. Astfel, legiuitorul constituant, la art. 16 alin. (2) a statuat: Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire, iar la art. 23 alin. (2) a stipulat: Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative. Mai mult, unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem. Suplimentar, atragem atenția dvs. că edictarea de norme primare de drept este atribuția și competența exclusivă a legiuitorului. De altfel, criteriile/condițiile de numire în funcția de judecător la Curtea Constituțională sunt relevate în art. 138 din Constituție și subsecvent dezvoltate la art. 11 din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională. Prin urmare, în acest caz, prevederile pct. 24 din Regulamentul aferent, aprobat prin HG nr. 299/2019 nu pot fi și nici nu trebuie aplicate în cadrul acestui concurs, deoarece sunt neconforme cu normele constituționale și legale invocate supra.

În final, constatăm că unii întâmpină mari dificultăți la interpretarea și aplicarea prevederilor pct. 26 din Regulamentul aferent, aprobat prin HG nr. 299/2019.

Reținem: Guvernul are o poziție distinctă în raport cu Parlamentul și asupra unori operații aritmetice. Astfel, Parlamentul pentru candidații la funcția de judecător la Curtea Constituțională a calculat punctajul mediu, luând în calcul numărul membrilor Comisie de concurs, iar Guvernul a luat în calcul numărul membrilor prezenți.

În definitiv, totul se reduce la interpretarea și aplicarea unor reglementări.

La caz, este vorba despre prevederile pct. 26 din Regulamentul aferent, aprobat prin HG nr. 299/2019 (Punctajul obținut de către candidat reprezintă media punctajului total acordat de către fiecare membru al Comisiei de concurs.).

De altfel, la mijloc e sintagma: „media punctajului total acordat de către fiecare membru al Comisiei de concursˮ.

Inter alia, Comisia de concurs a Guvernului este constituită din 7 persoane. Apropo, în unele cazuri la examinare/interviu participă (din varii considerente) mai puține persoane. Atenție: Urmare a interpretării eronate a pct. 26 din Regulamentul aferent, aprobat prin HG nr. 299/2019, Comisia de concurs din partea Guvernului calculează greșit media punctajului. Astfel, o persoana care a acumulat mai puține puncte poate fi desemnată și câștigător/căștigătoare. Bravo!

Întrebare (naivă și nu retorică): Despre care valori supreme (stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic sunt garantate) vorbim? Cum, în situațiile descrise supra, trebuie și mai poate fi educată și instruită tânăra generație? Răspunsul (sugerat de către autoritățile statului): Prin minciună.

 

În concluzie, în situația creată, când au fost desconsiderate statuărilorart. 136 alin. (2) coroborate cu teza a doua a art. 6 și, respectiv, a prevederilor art. 138 din Constituția Republicii Moldova, și, pentru redresarea situației, în calitate de participant la toate concursurile organizate de către toate cele trei autorități publice, solicit respectuos decidenților:

1)      anularea rezultatelor concursurilor (hotărârilor/deciziilor); 

2)      demararea/desfășurarea unui nou concurs;

3)      crearea unei singure comisii ad-hoc pentru numirea celor 6 judecători la Curtea Constituțională.

 

Cu respect,

Mihai Corj

un simplu cetățean, participant la concursurile invocate supra

Un gând despre „Scrisoare deschisă celor care au ales judecători la CC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s