civic · dreptate · Protest

Vor protesta joi dimineața lîngă Pretura Rîșcani

Suntem locatari din 2 blocuri locative (Bogdan Voievod si Nadejda Russo).
Din 2018 luptam cu constructia complexului de pe str. Bogdan Voievod 1 (Oasis)
Există două probleme majore la construcția acestui complex:

I. Prima problema
Autoritățile administrației publice locale Chișinău au eliberat Societății comerciale ”MAOL INVESTMENT” SRL certificatul de urbanism nr. 233/18 din 29.03.2018 și autorizația de construire nr. 206-c/18 din 23.04.2018, în temeiul căruia i s-a permis construirea unui ansamblu rezidențial cu obiective de menire social și parcări auto subterane, în limitele terenurilor private cu numerele cadastrale 0100416.130 și 0100416.225, amenajarea stradală pentru parcaj public (teren arendat cu nu numărul cadastral 0100416.214) și amenajarea terenurilor municipale cu numerele cadastrale 0100416.238 și 0100416.239 – pentru utilitate publică.Documentele eliberate și proiectul elaborat în temeiul acestora, contravine prevederilor legislației în vigoare, inclusiv: Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; Legea privind calitatea în construcții, Legea privind autorizarea lucrărilor de construcții, Planului urbanistic al municipiului Chișinău, Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău, condițiilor zonei C4, etc.
ACC 55/174 și CCL 289 au contractat un expert tehnic care, în urma cercetărilor la fața locului a constatat următoarele ÎNCĂLCĂRI:
1.Insolația apartamentelor blocurilor locative din str.Bogdan Voievod, 7 și Nadejda Ruso, 2, mun. Chișinău a fost calculată în conformitate cu cerințele СНиП- 2.08.02-89 «Естественное освещение и инсоляция». Durata de insolație a unei părți din casa de locuit este în limite inadmisibile. Obţinerea insolației reglementate a casei nr. 2 din str. Nadejda Ruso, mun. Chișinău, este posibilă cu o scădere a numărului de etaje a complexului rezidențial nr. 1 de pe bd. B. Voevod, 1 mun. Chișinău, care se află în construcţie.
2. Certificatul de urbanism contravine condițiilor Regulamentului local de urbanism al oraşului Chişinău, anume condițiilor zonei C4, în ceea ce privește coraportul dintre procentajul etajelor locative și celor comerciale, înălțimea maximă la stradă. În zona cu codul „C4” nu este permisă amplasarea ansamblurilor rezidenţiale (a se vedea pagina 12 din Regulamentul local de urbanism al or.Chisinău). Prin urmare, proiectarea și construirea unui ansamblu rezidenţial de pe str.Bogdan Voievod, 1, trebuia să fie efectuată doar după schimbarea zonei cu codul „C4” la zone cu codul ”R6” sau „R7” în baza deciziei CMC.
3. Certificatul de urbanism și autorizația de construire au fost eliberate în lipsa unor decizii ale Consiliul municipal Chișinău, în calitatea sa de proprietar și organ competent de a stabili relații funciare asupra terenurilor din domeniul public cu numerele cadastrale 0100416.238 și 0100416.239, inclusiv destinația și statutul de utilitate publică a terenurilor. Totodată, Consiliul municipal Chișinău, în calitatea sa de proprietar al terenurilor cu nr. cadastrale 0100416.238 Şi 0100416.239, nu a dat acordul la proiectarea și construirea unui ansamblu rezidenţia1 pe terenurile nominalizate.
4. La eliberarea certificatului de urbanism au fost încălcate normativele referitoare la modalitatea de organizare și desfășurare a consultărilor publice, inclusiv competența, termenii, publicarea materialelor și PUZ-ului, plasarea pe pagina WEB a rezultatelor;
5. La eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, nu s-au respectat exigenţele esenţiale pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare: A – rezistenţă şi stabilitate; B- siguranță în exploatare; C – siguranţă la foc; D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecţia mediului înconjurător; E – izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energic; protecţie împotriva zgomotului. La proiectarea lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidenţial cu obiective de menire social-culturală şi parcări auto subterane din str. B. Voievod, 1, urma să fie luate în considerație următoarele apecte: asigurarea viitorilor locatari cu locuri preşcolare şi şcolare, cu spaţii aferente de amenajare şi inverzire, respectarea distanțelor dintre clădiri conform cerintelor normative de insorire şi iluminare naturală. Astfel, exigenţele esenţiale: igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător la proiectarea lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidenţial cu obiective de menire social-culturală şi parcări auto subterane din str. B. Voievod, 1, nu sunt respectate. Ca urmare, acest fapt implică încălcarea dreptului consumatorului la protecție împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime (art.6 (5) lit.b) din Legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, art.6 din Legea Nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii).
6. La eliberarea certificatului de urbanism nu a fost solicitat avizul necesar în conformitate cu Legea drumurilor nr. 509/1995 în necesar eliberării certificatului de urbanism pentru obiectele din zona drumului public şi/sau din zonele de protecţie ale acestuia.
Pornind de la cele expuse, am adresat diferite solicitări în adresa Primăriei Chișinău, Agenției supraveghere tehnică, nemijlocit investitorului, cu rugămintea să fie întreprinse următoarele măsuri:
1. Stoparea lucrărilor de construcție în temeiul certificatului de urbanism nr. 233/18 din 29.03.2018 și autorizației de construire nr. 206-c/18 din 23.04.2018.
2. Impunerea prescripției de modificare a proiectului, certificatului de urbanism și autorizației de construire conform cerințelolor în vigoare,în conformitate cu expertiza tehnică efectuată.
3. Suspendarea certificatului de urbanism nr. 233/18 din 29.03.2018 și autorizației de construire nr. 206-c/18 din 23.04.2018 pînă la efectuarea modificărilor de rigoare.
4. Alte măsuri conform actelor normative în vigoare.

MASURI INTREPRINSE:
1. Procesul de judecata aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, ulterior sediul Rîșcani, inițiat în septembrie 2018. Cu părere de rău nu a fost inca nicio sedintă lucrativă. Toate cererile de suspendare a certificatului și autorizației au fost respinse.
2. S-a depus numeroase plingeri în CNA si Procuratură, fără nici un rezultat concret.
3. Adresarea plingerilor la Primarie, Inspectoratul Ecologic, Pretura Rîșcani și Agentia de supraveghere tehnica, dar fara nici un rezultat.
II. A doua mare problemă
este că cei care muncesc aici zi de zi acționează cu încălcarea legislației în vigoare și în detrimentul drepturilor și intereselor locatarilor din zonă, fără pic de respect față de sănătatea copiilor noștri și dreptul nostru la odihnă. Zilnic de jumate de an se incalca art.357 aliniat 2 din codul contravențional. Politia nu face nimic! Ei încep munca la 6 dimineața și se opresc abia după miezul nopții, este clar ce zgomote fac ciocanele a 20-30 de muncitori și câteva macarale. Este trist, revoltător și strigător la cer, se întîmplă zilnic acest lucru! De jumătate de an deja!
Zilnic sunam la politie 112 ca se incalca ART.357 ALINIAT 2. Fara rezultate
Dorim să fie stopată construcția pentru a verifica legalitatea autorizației, inclusiv pentru a fi verifica în ce măsură acest complex este periculos pentru blocurile din vecinătate, căci ei construiesc acest complex de 17 etaje în zona C4 și de fapt legea clar spune că nu se permite, se poate construi astfel de complex doar in zona în R6 sau R7.

Acest lucru dorim și-i rugăm frumos sa facă, să revină la legalitate!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s