Scrisoare deschisă premierului Chicu

Ne adresăm cu această scrisoare în speranța, că veți putea determina organele responsabile, să facă dreptate în cazul nostru. Suntem locatari ai satului Pelivan din raionul Orhei. Problema cu care ne adresăm se află în justiție zeci de ani și acum suntem impuși să eliberăm sau să procurăm apartamentele la prețul actual de piață, care se află în blocul nr.28 de pe fosta stradă Pocrîșchin, actuala strada Independenței din satul Pelivan r. Orhei.

În 1991 majoritatea locatarilor lucram la fabrica de vin din Orhei cînd a fost începută construcția unui bloc de locuit COOPERATIV – cu 8 apartamente. La adunarea generală a sindicatelor din 1991 ni s-a comunicat, că vom primi apartamente și s-a înregistrat lista. Totodată, am fost anunțați să achităm suma de 30 mii ruble, adică 30% din costul apartamentului. Suma respectivă a fost achitată de majoritate în luna ianuarie 1992, fapt confirmat prin bonul de casă.

În 1994 am fost anunțați de către directorul fabricii ”Orhei-Vin”, d-na Barbu T., precum că fabrica nu mai are fonduri pentru finisarea casei și că noi locatarii ar trebui să finisăm lucrările cu propriile resurse. La acel moment casa era deja ridicată și pus acoperișul, în casă lipseau lucrările interioare (pereții, podurile, pardoselile), nu erau instalate ușile, geamurile, apeductul, electricitatea, canalizarea, gazificarea etc.

Ne-am mobilizat toți locatarii și am conectat casa din propriile resurse la toate rețelele necesare. Ca să conectăm gazul am fost nevoiți, să facem o expertiză tehnică la coșurile de fum ale apartamentelor.

La 19.11.2000 expertul tehnic în construcții M. Barbăneagră prin aviz a menționat, că executarea anexelor este argumentată de către locatari, prin necesitatea de amenajare a sistemului de încălzire cu forțele proprii.

De nenumărate ori ne-am adresat conducerii ca să ne ofere documentele pe apartamente, dar în zadar. Ne-am adresat la Procuratura raională, apoi la Procuratura Generală, Centrul pentru Dreptul Omului din Moldova, pentru a ni se face dreptate, dar  la fel, în zadar.

În 2005 d-na Maximov T a fost numită administrator al S.A. ”Orhei-Vin”. Ne-am adresat la d-nei ca să hotărîm întrebarea cu apartamentele, costul acestora, însă ea ne-a cerut de la fiecare apartament cîte 15000 (cincisprezece mii) lei, motivînd, că pentru subsol și scară se achită aparte, ceea ce dovedește, că ea a dorit mită și să se îmbogățească pe spatele cuiva, la care răspunsul nostru fiind refuz.

În 2008 la SA ”Orhei-Vin” în funcție de administrator este numit dl Mihalache V. Acesta, la fel, a cerut să achităm apartamentele în euro la prețul de piață. Am fost nevoiți, să ne adresăm în instanța de judecată, pentru recunoașterea dreptului de proprietate asupra locuințelor susmenționate. Instanța de judecată nu a soluționat din păcate cazul în favoarea noastră, judecătorul dl Procopciuc S. a luat decizia unilaterală în favoarea colegului său de Universitate Mihalache V. Astfel am făcut recurs la Curtea de Apel, unde la fel  am avut pierdere de caz.

Ulterior în proces de judecată aflăm că există proces-verbal de recepție finală din 28.12.2000 și înregistrat la Oficiul Cadastral după SA ”Orhei-Vin” ca casă de locuit cu 8 apartamente.

Este important de subliniat următoarele momente:

1.Decizia din 1990 a primăriei s. Pelivan cu privire la alocarea terenului pentru construcția casei COOPERATIVĂ nu este de găsit.

 1. Actul Comitetului Sindical, în care este stabilită lista locatarilor, precizează că este vorba de casă COOPERATIVĂ.
 2. Bonul de plată ce confirmă plata primei rate de 30000 (treizeci mii) ruble face referire la casa COOPERATIVĂ.

4.În 1994, primăria s. Pelivan  a emis decizia de alocare a loturilor de teren aferente casei COOPERATIVE. Această decizie nu putea fi emisă fără decizia de alocare a terenului pentru construcția casei COOPERATIVĂ.

 1. În 1995, Consiliul Raional din Orhei decide alocarea terenului pentru construcția Casei de locuit pentru Fabrica de vin ”Orhei-Vin”. Este oare în drept Consiliul Raional, să decidă asupra distribuirii loturilor de teren din alte unități administrativ-teritoriale?

De ce Decizia de alocare a lotului a fost emisă după ce casa deja era ridicată? Presupunem că Primăria s. Pelivan a distrus această decizie.

 1. Cînd ne-am adresat în judecată în anul 2008, am aflat că există un proces-verbal de recepție finală, care a fost întocmit cu data din urmă în decembrie a. 2000 și înregistrat cu mult mai tîrziu la O.C.T. Orhei ceea ce ne demonstrează, că a fost falsificat.
 2. Totodată menționăm că în procesul-verbal de recepție de terminarea lucrărilor (act care este necesar pentru darea în exploatare a clădirii) lipsește numărul, data  și  anul elaborării actului respectiv.
 3. Poate oare Procesul-Verbal de recepție finală să aibă valoare juridică, dacă prețul la valoarea obiectului este schimonosit, îndreptat de cîteva ori, că nu este clar ce sumă este?
 4. Cum poate Procesul –Verbal de recepție finală, să fie înregistrat pe 28.12.2000, cînd expertul tehnic Dl Barbăneagră abia la 19.11.2000 efectuează expertiza tehnică? Oare este real să efectueze neconformitățile la coșul de fum într-o lună? Aceasta confirmă faptul, că Procesul-Verbal susmenționat a fost falsificat.
 5. La fața locului niciun membru al comisiei nu s-au prezentat, o altă confirmare că Procesul-Verbal este falsificat.
 6. Primarul s. Pelivan a fost dl Barbu G., soțul fostei directoare a Fabricii de vin d-na Barbu T.
 7. Juristul primăriei s. Pelivan și juristul Fabricii de vin ”Orhei-vin” fiind una și aceeași persoană nepotul familiei Barbu.

13.Fosta administratoare a ”Orhei-vin” d-na Maximova T. fina de cununie a d-nei Barbu Tamara.

 1. Actualul S.A. ”Orhei-Vin” a fost format pe baza S.A. ”Orheianca”, care nu este succesor al SATÎ ”Orhei-Vin”.
 2. Legal OCT Orhei a înregistrat blocul de locuit din satul Pelivan str. Independenței 28 fără cartea tehnică, certificat de urbanism, fără proiect?
 3. Casa COOPERATIVĂ a fost construită din primele rate achitate de către locatarii a cinci apartamente. Celelalte lucrări au fost realizate de către locatarii apartamentelor.

În 2011 am fost nevoiți, să ne adresăm în judecată avînd în vedere punctele de mai sus și să cerem:

 • declararea nulității absolute a Procesului-Verbal de recepție finală nr. 10 din 28.12.2000 a casei de locuit din s. Pelivan r. Orhei str. Pocrîșchin 28, cod cadastral 645211604801.
 • a se repune părțile în pozițiile inițiale, obligînd OCT Orhei, să efectueze radierea înregistrării Procesului –Verbal de recepție finală nr. 10 din 28.12.2000 în Registrul Bunurilor imobile și dreptul de proprietate asupra acestuia.
 • În scopul asigurării acțiunii, a se pune sechestru asupra casei de locuit cu 8 apartamente din s. Pelivan r. Orhei str. Pocrîșchin 28 cod cadastral 645211604801 pînă la soluționarea definitivă a litigiului.

În proces de judecată suntem deja timp de  10 ani unde este evident, că se face o mare nedreptate și că deciziile Curții Supreme de Justiție sunt influențate de către conducerea fabricii ”Orhei-Vin”, nu degeaba suntem trimiși la rejudecare a treia dată.

Conducerea ”Orhei-Vin” și la moment ne presează indiferent că suntem în proces de judecată, prin trimiterea agenților de la agenția imobiliară Chișinău, ca să procurăm apartamentele în valoarea a 130 euro m2, în caz de refuz casa v-a fi vîndută. Evident se vede că conducătorul ”Orhei-Vin ” dorește să se îmbogățească pe seama cuiva.

Rugăm, respectuos examinarea scrisorii date și luarea măsurilor pentru rezolvarea favorabilă a litigiului; stabilirea dreptului locatarilor care grosolan a fost încălcată, stabilirea corectă a sumei necesare care urmează a fi achitate.

Suntem convinși, că actualul Guvern al Republicii Moldova preferă rezolvarea litigiilor în cadrul instanțelor de judecată și că adresările la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu sunt întocmai binevenite.

În speranța găsirii unor soluții juste în timp util.

Cu respect,

locatarii casei s. Pelivan, r. Orhei, str. Independenței nr. 28:

 1. Barbanoi T.
 2. Caragheaur V.
 3. Ciorici T.
 4. Șpiliciuc V.
 5. Botnari T.
 6. Șișieanu T.
 7. Copețchii V.

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s