“Oamenii legii” · opinii · politic

Cum să fii comisar-şef fără a şti ce înseamnă epoleţi

Cum a primit grad special directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de la Ministrul de Justiţie al Socialiştilor, Fadei Nagacevschi?

Dragi cetăţeni, acestea sunt legile şi articolele pe care s-a bazat “Ministrul” Nagacevschi şi i-a dăruit lui Dorin Lişman nu numai funcţia de director al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dar şi gradul de comisar şef.
Dinn aceste legi şi articole nu se înţelege măcar logic cum ar putea legal să primească Dorin Lişman gradul special de comisar şef de justiţie.

Legea nr.158/2008
Articolul 4. Sfera de aplicare a prezentei legii
(2) Prevederile prezentei legi se aplică funcţionarilor publici cu statut special (colaboratorilor serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai organelor apărării, de prevenire şi combatere a corupţiei, securităţii naţionale şi ordinii publice, altor categorii stabilite prin lege) în partea care nu este reglementată prin legi speciale.
Articolul 33. Gradele de calificare ale funcţionarilor publici şi conferirea lor
(7) În cazul numirii într-o funcţie publică de categorie superioar, funcţionarului public i se conferă gradul de calificare inferior corespunzător categoriei funcţiei publice în care a fost numit.
Legea nr.300/2017
Articolul 19. Categoriile funcţiilor publice cu statut special
Gradele speciale
(1) Funcţiile publice cu statut special se împart în două categorii, în funcţie de nivelul minim al studiilor necesare pentru ocuparea acestora, după cum urmează: a) categoria A, corpul ofiţerilor de penitenciare – cuprinde funcţiile publice cu statut special pentru a căror ocupare este necesară deținerea studiilor superioare, absolvite cu diplomă de studii superioare de licență sau alt act de studii echivalent, eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării sau de o instituţie de învăţămînt din alt stat acreditată conform legislaţiei statului respectiv;
(2) Funcţionarii publici cu statut special se diferențiază pe grade speciale, aferente corpului din care fac parte, în ordine regresivă, după cum urmează:
1) categoria A, corpul ofiţerilor de penitenciare:
b) comisar-şef de justiție;
(4) Gradul special poate fi primar sau următor.
Articolul 36. Condiţiile generale de promovare în funcţie,
precum și de avansare în grad special şi în categorie de calificare
(4) Gradele speciale sînt acordate de către:
b) ministrul justiţiei – pentru gradul special „comisar-șef de justiție”, la propunerea directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Articolul 39 Categoriile de calificare
(2) Categoria de calificare „specialist de categoria a II-a” se conferă funcţionarului public cu statut special confirmat în funcție sau exceptat de perioada de probă în termen de 3 zile lucrătoare de la confirmarea în funcție sau, după caz, numirea în funcție, dacă acesta nu deţine categorie de calificare superioară.

Iată cum lucrează justiţia în Republica Moldova pentru oameni SPECIALI!

Anonim/ă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s