civic · dreptate · opinii · pericol · poluare · social

petiție de la Glina, cartierul Berna

subiect: abuzuri cetățeni – stare rutieră DN4, km 16+400/ autorizații neconforme / ambrozie / Primaria Glina, situație cartier Berna

Catre
Corpul de Control al Primului- Ministru, Ministerul Transporturilor, Prefectura Ilfov, Politia Romana, Min. Mediului, DSP, Primaria Glina, Primaria Popesti Leordeni

Subsemnata Pana Elena, va solicit sprijinul in vederea rezolvarii unor situatii care genereaza constant, de 12 ani, riscuri semnificative pentru 300 familii din cartierul Allegria – Com Glina, DN 4 km 16 + 400, participantii la trafic pe Drumul National 4 – km 16-20 si locuitorii zonei in discutie.
Situatia de fapt:

I.
In zona Drumului National 4 Bucuresti-Oltentia – km 16 este situat cartierul rezidential Berna (Allegria) Residence.
Pana in anii 2005-2006 zona in discuție a fost catalogata ca teren extravilan, in decursul anilor 2005 – 2006 fiind hotarata trecerea in intravilanul localității a zonei prin hotarari ale consiliului Local al Comunei Glina, dupa cum urmeaza:
– PUZ aferent terenului situat in Com. Glina, tarla 60, parcela A513, aprobat prin HCL Glina 23/23.08.2005.
– PUZ aferent terenului situat in Com. Glina, tarla 60, parcela A514/1, aprobat de CL Glina (nu pot furniza numarul Hotararii)
In momentul de fata, zona in discutie (DN 4, km 16-20) este marcata ca fiind drum in afara localitatii, desi pe partea stanga a drumului national este situat intravilanul localitatii Glina, iar pe partea dreapta a este situat intravilanul orasului Popesti Leordeni. Pe stanga si pe dreapta DN4 exista in zona magazine, firme, case de locuit – peste 300 familii. Fara treceri de pietoni, fara limitare de viteza.
Din informatiile pe care le detinem, cartierul residential in discutie a fost dezvoltat de catre Berna Theodor, Planul Urbanistic Zonal intocmit prevazand obligatia acestuia de a amenaja accesul in DN4
Este mai mult decat evident ca dezvoltatorul respectivului cartier rezidential a obtinut si acordul CNADNR pentru realizarea investitei, implicand acordul de acces la drumul public (prevazut de art. 46 alin., 1 din O.G. 43/1997).
Din motive care nu sunt in responsabilitatea niciuneia din persoanele care locuiesc in respectivul cartier rezidential, dezvoltatorul in cauza nu si-a mai indeplinit obligatiile asumate prin PUZ si acordul de acces la drumul public, in sensul amenajarii accesului in/din DN4 pe drumurile de acces in cartier.
In corespondenta purtata in nenumarate randuri cu CNAIR (respectiv CNADNR) de catre mine sau alte npersoane interesate, a fost adus constat la cunostinta CNADNR faptul ca zona in discutie (DN 4, km 16-20) reprezinta una in care circulatia rutiera si accesul riveranilor la drumul national se face in conditii de nesiguranta totala (fapt demonstrat de accidente rutiere soldate cu victime in aceasta zona, semnalate inclusiv de presa scrisa si tv).
Raspunsurile CNADNR au fost de fiecare data un exemplu de pasare a responsabilitatii si de ocolire a problemelor reale.
Este perfect adevarat ca dezvoltatorul avea obligatia de a realiza accesul la drumul public la standardele asumate, insa obligatia CNADNR, in calitate de administrator al drumului public era de a se verifica daca lucrarile in discutie sunt realizate intocmai si la timp si de a lua toate masurile necesare pentru a obliga dezvoltatorul sa isi indeplineasca obligatiile asumate. In prezent SC AFI CAR UTILAJE
Sediul social: Com Glina, Ilfov , Str Bucuriei 50, isi desfasoara activitatea utilizand str. Bucuriei, cu intrare neamenajata din DN4. Astfel camioane, remorci si masini de transport de mare tonaj intra pe un drum de 4m latime, unde deseori nu respecta viteza legala in zone rezidentiale, circuland cu viteze foarte mari, atasez fotografie cu urme de frana de peste 20m lungime. Amendarea numitului Berna Theodor si a AFI CAR UTILAJE nu rezolva in nici un fel situatia, va rugam sa ne comunicati in ce fel ati urmarit rezolvarea situatiei de fapt.
Sunt peste 12 ani de cand institutiile cu responsabilitati in rezolvarea acestor probleme ce pun in pericol viata cetatenilor, paseaza adresele si sitatia ramane neschimbata.
Exista interese din partea unor persoane din aceste institutii de a proteja pe Berna Theodor sau SC AFI CAR UTILAJE, punand in pericol viata cetatenilor?
Presupun ca din motive care nu sunt straine de faptul ca dezvoltatorul Berna Theodor, in discutie era si asociatul uneia din societatile “abonate” la contractele de construire a drumurilor publice, CNADNR nu a luat nicio masura impotriva dezvoltatorului timp de mai bine de 12 ani. Mai mult chiar, la una din solicitarile adrsate, CNADNR a mentionat ca solutia care se impune este aceea de a inchide toate caile de acces in cartier (desi una dintre acestea este un drum de exploatare edificat inainte de anul 1990 – str. Bucuriei) fara sa ia in considerare daca cele cateva sute de persoane care locuiesc in respectivul cartier va mai avea posibilitatea efectiva de a circula in afara cartierului.

Deci cetatenii sunt amenintati de institutiile statului atunci cand solicita sprijinul in protejarea dreptului la viata civilizata.

In plus, asa cum aminteam mai sus, pe partea dreapta a DN4 (partea opusa cartierului in discutie) sunt amplasate mai multe obiective economice (supermarket, cladire de birouri/comert, unitati de alimantatie publica), astfel incat este inevitabila traversarea drumului national de catre locuitorii cartierului, spre a ajunge la respectivele zone de interes public. nu credem ca este necesar sa subliniem pericolul la care se expun persoanele care traverseaza un drum national, pe care circulatia se desfasoara in mare viteza, in lipsa unei treceri de pietoni si a unor limitari ale vitezei aplicabile pe respectivul sector de drum.
Pericolului indicat mai sus i se adauga faptul ca orice maneva a vehiculelor de intrare/iesire din cartier se efectueaza pe un sector de drum intens circulat si care nu contine nici macar restrictia de interzicere a depasirii.
AFI CAR UTILAJE a inchis abuziv drumul Bucuriei cu acces pe camp spre comuna Glina.
Revenind, solicitarile subsemnatului in legatura cu care am solicitat sprijinul Dvs. sunt:
1. Impunerea unei restrictii de viteza in ce priveste circulatia pe sectorul de drum descries mai sus, la valorile pe care specialistii in domeniu le vor considera suficiente pentru evitarea pericolelor de accidente.
2. Impunerea unei interdictii de depasire pe sectorul de drum indicat anterior.
3. Realizarea uneia sau a doua treceri de pietoni pe sectorul de drum in discutie, in locurile de maxim trafic pietonal ori de maxim risc.
4. Implicarea CNAIR in rezolvarea situatiei jonctiunilor drumului public cu drumurile de acces in cartier prin:
a. In prima faza, impunerea de catre CNAIR dezvoltatorului a unui termen pentru realizarea lucrarior de acces la standardele asumate, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. 13 din O.G. 43/1997 care prevad: “deţinătorii cu orice titlu ai […] căilor de acces, […] acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului […] modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de […], întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei”.
b. In a doua faza, in care suntem de fapt, in masura in care persoana vizata nu s-a conformat, executarea lucrarilor in discutie de catre CNAIR si recuperarea cheltuielilor de la persoana responsabila, in coformitate cu dispozitiile art. 47 alin. 15 din O.G. 43/1997 “in cazul nerespectării prevederilor alin. (13), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare”.

II.
In zona mai sus mentionata, atat pe drumurile publice cat si pe drumurile proprietatea domnului Berna Theodor, a loturilor de teren proprietatea dansului din zona rezidentiala, abunda planta numita AMBROZIE. In nici un an primaria GLINA nu a respectat prevederile legale (Normele de aplicare a legii nr 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia), nationale si europene, in sensul ca nu a identificat, curatat zonele cu aceasta planta extrem de periculoasa pentru populatie si nici nu a somat proprietarul de teren sa execute aceste lucrari. Va rog sa luati masuri operative si sa le comunicati intr-un termen in care locuitorii zonei sa beneficieze de o reala protectie, nu de raspunsuri fara continut faptic in teren.
Nr cadastrale pentru drumuri 1929 din parcela 514/1 (dezrobirii, viitorului, invierii, icoanei, mierlei, bisericii) si 1480 din parcela 513 (victoriei, hotarului, dreptatii) conform extraselor ocpi pe numele Berna Theodor.
III
In cartierul mai sus amintit referitor bransarea la reteaua de apa canal, locuitorul cartierului are doar optiunea de a accesa reteaua privata a dlui Berna Theodor, cu preturi astronomice. Sau utilizarea de fose vidanjabile sau ecologice. In ce masura sau respectat termenele de preluare a drumurilor de catre primaria Glina stabilite de comun acord cu dezvoltatorul si trecerea terenului din extra in intravilan? Inclusiv aducerea acestora la pietruirea conforma. Mentionam ca toate lucrarile de intretinere in ultimii 12 ani s-au facut exclusiv prin eforturile comunitatii careia i s-a tulburat accesul la proprietate prin lipsa de interes a domunului Berna Theodor si a firmelor sale sau controlate de dumnealui. Cetatenii, firmele din zona platesc impozite catre primaria Glina si au dreptul la retea de apa canal publica, nu aranjamente obscure private.

Cu mulţumiri,

Semnatura,
23 sept 2020 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s