“Oamenii legii” · dreptate

Iată ce-și permite judecătorul Muruianu

Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul disciplinar
de la Ion Taboră
PLÎNGERE

Prin prezenta aduc la cunoștință Colegiul disciplinar că la 29.08.2017 prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), judecător-raportor Gandrabur Marcel (cauza nr.25-469/17) a fost admis demersul executorului judecătoresc George Boțan de confirmare a Procesului-verbal al licitației din 08.08.2017, privind vînzarea bunului imobil – apartamentul nr.301 din bd.Mrcea cel Bătrîn 39, mun. Chișinău cu nr. cadastral 0100313.240.02.301.

Încheierea respectivă a fost contestată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. La 24.10.2017 de Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău, în componența președintelui completului Nelea Budăi și judecători Valeri Efros și Ion Muruianu (cauza nr.2r-2245/17), a fost emisă Decizia prin care s-a respins recursul declarat la Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017.

Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020, judecător-raportor Natalia Mămăligă (cauza nr25c11-341/2017) s-a dispus anularea Procesului-verbal al licitației din 08.08.2017, privind vînzarea bunului imobil – apartamentul nr.301 din bd.Mrcea cel Bătrîn 39, mun. Chișinău cu nr. cadastral 0100313.240.02.301. Hotărîrea respectivă a fost contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău.

La 24.09.2020 de Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău, în componența președintelui completului Ion Muruianu și judecători Iurie Cotruță și Ala Malîi (cauza nr.2a-1653/20), a fost emisă Decizia prin care s-a admis apelurile declarate și s-a dispus casarea Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020 (cauza nr25c11-341/2017), cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, în alt complet de judecată.

Tot-odată țin să menționez că la 02.07.2020 de Colegiul civil al Curții de pel Chișinău, în componența președintelui completului Anatolie Minciuna și judecători Ala Malîi și Sîrbu Victoria a fost emisă Încheirea prin care s-a dispus admiterea declarării de abținere a judecătorului Curții de Apel Chișinău – Budăi Nelea, de la judecarea în ordine de apel a cauzei nr.2a-1653/20.

Reieșind din conținutul Încheierii din 02.07.2020, judecătorul Budăi Nelea a declarat abținere de la examinarea cauzei date, în temeiul art.52 alin.(1) CPC, invocînd faptul că anterior, judecătorul Nelea Budăi a făcut parte din completul de judecată, care prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017 (cauza nr.2r-2245/17), a respins recursul declarat și a menținut Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017 (cauza nr.25-469/17).

Atrag atenția Colegiului că și judecătorul Ion Muruianu a făcut parte din completul de judecată, care prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017 (cauza nr.2r-2245/17), a respins recursul declarat și a menținut Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017 (cauza nr.25-469/17). În cazul concret Ion Muruianu la fel era obligat să-și declare abținerea de la examinarea cauzei nr.2a-1653/20, în temeiul art.52 alin.(1) CPC, în urma căreia a fost emisă Decizia din 24.09.2020, prin care s-a admis apelurile declarate și s-a dispus casarea Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020 (cauza nr25c11-341/2017), cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, în alt complet de judecată.

Reieșind din cele expuse mai sus, consider o încălcare gravă procesuală din partea judecătorului Ion Muruianu și solicit:

Admiterea plîngeii
Atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Ion Muruianu
Despre măsurile întreprinse, rog să fiu informat în scrisTaboră Ion Anexe:

Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017
Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 24.10.2017
Hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 05.02.2020
Încheierea Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 02.07.2020
Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 24.09.2020

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s