civic

Avocații din Moldova au discutat despre servicii gratuite – Pro bono

Pro bono în Moldova – de la declarații la acțiuni

Pe 8 noiembrie 2018, în incinta Uniunii Avocaților din RM, s-a desfășurat mini-conferința “Apărarea intereselor publice și sprijinul dezvoltării în continuare a asistenței juridice pro bono în Moldova”. La eveniment au participat avocați și juriști, dar și reprezentanți ai ONG-urilor din țară. Conferința a fost organizată de către Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy) în colaborare cu Uniunea Avocaților din RM, Biroul asociat de avocaţi „Ţurcan Cazac” și Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), cu sprijinul PILnet Foundation (Ungaria), Visegrad Fund și Guvernului Olandez.

La conferința de la Chișinău,  alături de Uniunea Avocaților din RM, firme mari de avocatură și ONG-uri din țară, participanții au discutat despre apărarea intereselor publice în Moldova, au prezentat cele mai bune practici ale altor țări, obținute de delegații din partea Moldovei la diferite forumuri internaționale dedicate asistenței juridice pro bono în anii 2017-2018, au povestit despre practica pro bono existentă în Moldova, cu exemple de cauze penale și civile concrete, platforma online în cadrul căreia juriștii și avocații acordă asistență juridică pro bono, dar și au participat activ la discuție cum să dezvolte eficient asistența juridică pro bono în Moldova, și dacă este necesar suportul Uniunii Avocaților din RM în dezvoltarea culturii pro bono în rândul comunității avocaților / juriștilor din Moldova.

Directorul executiv al Ambasadei Drepturilor Omului, Lela Metreveli, a prezentat participanților “Manualul pro bono – Ghidul pentru stabilirea unui program pro bono în firma de Avocatură”, elaborat de PILnet, Centrul de Justiție Internațională Cyrus R. Vance, Asociația Baroului Orașului New York și Centrul de Justiție al Baroului Orașului (afiliat Asociației Baroului din New York). Tradus în limba română de către juriștii Ambasadei Drepturilor Omului, Manualul pro bono poate fi folosit pe larg de către firmele mari de avocatură, apărători ai drepturilor omului și alți actori, în vederea implementării proiectelor potențiale pro bono în Moldova, dar și în România.

Deși „Manualul pro bono” este conceput în primul rând pentru a ajuta firmele mari de avocatură să creeze un program eficient de asistență juridică pro bono, care va aduce beneficii reale societății, el poate fi utilizat drept îndemn la acțiune pentru o mai bună integrare a practicii pro bono în munca fiecărui avocat și jurist care exercită apărarea interesului public. Anexele Manualului cuprind exemple și modele de declarații, dispoziții privind practica pro bono, anchete, contracte și alte documente, care pot fi ușor adaptate scopurilor și viziunilor anumitor firme de avocatură sau birouri / cabinete de avocați, conform nevoilor beneficiarilor proiectelor pro bono.

„Manualul poate fi găsit pe site-ul Ambasadei Drepturilor Omului http://humanrightsembassy.org/, în rubrica PRO BONO, care poate fi citit pe rubrici, sau descărcat integral pentru o ulterioară utilizare. Pentru comoditate, pe site pot fi găsite trei versiuni ale Manualului – română, rusă și engleză” – a menționat Lela Metreveli.

“Cum poate fi observat din multiplele exemple, prezentate în cadrul Conferinței, practica pro bono în Moldova există de mult timp, dar, de multe ori, o astfel de activitate importantă a firmelor de avocatură, birourilor / cabinetelor de avocați, implicați în apărarea intereselor publice, pe nedrept rămâne a fi în umbră. Scopul Conferinței a fost de a atrage atenția la necesitatea apărării intereselor publice, conceptul pro bono, mobilizarea expertizei juridice comerciale de către firmele mari de avocatură pentru o implicare mai largă în practica pro bono, contribuirea la instituționalizarea și dezvoltarea mai eficientă a culturii pro bono în Moldova” – a marcat Lela Metreveli.

Alexandru Țurcan, Șeful Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac”, a comunicat participanților la conferință despre practica pro bono pe baza exemplului platformei online https://yavo.md/, în cadrul căreia, deja mai mult de 2 ani, mai mult de 200 de avocați, juriști și parajuriști acordă asistență juridică pro bono cetățenilor Republicii Moldova.

Adrian Gheorghiță, Director Adjunct pentru Advocacy și Dezvoltarea Afacerilor, Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova), în prezentarea sa a atras atenția avocaților și juriștilor asupra diferenței dintre responsabilitatea socială corporativă, prezentă tot în mai multe firme mari de avocatură, și practica asistenței juridice pro bono.

Secretarul General al Asociației Femeilor Avocate din Moldova (FAM), Natalia Moloșag, a povestit despre munca pro bono de apărare a intereslor publice a avocaților Asociației prin advocacy, care a finisat cu depunerea raportului la comitetul ONU privind abordările discriminitarorii în domeniul politicilor fiscale, aplicată avocaților femei din Moldova, și, respectiv, elaborarea din partea Comitetului dat a recomandărilor privind eliminarea practicilor discriminatorii în adresa Moldovei.

Reprezentantul Asociației Tinerilor Avocați din cadrul Uniunii Avocaților RM, Vladimir Palamarciuc, a povestit despre activitatea pro bono efectuată de Asociație pe partea de instrure a juriștilor în domeniul drepturilor omului.

Avocații Valeriu Pleșca și Veaceslav Țurcan au povestit despre cele mai importante momente a activității pro bono pe dosarul penal Valeriu Boboc, ucis în timpul unui miting pașnic împotriva presupuselor falsificări ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 2009. Cu toate că avocații au întâmpinat o puternică rezistență a sistemului, aceștia au reușit să apere interesul public în acest dosar de rezonanță, în care se regăsesc: impunitatea pentru acțiunile ilegale comise din partea oficialilor, încălcarea dreptului la libertatea de întrunire, la libertatea de exprimare de către protestatari, încălcarea interdicției absolute a torturii și relelor tratamente, și chiar ignorarea dreptului la viață. Mai mult de 9 ani avocații V.Pleșca și V.Țurcan au lucrat pro bono la dosarul lui Valeriu Boboc. În 2016, după epuizarea tuturor mecanismelor naționale de apărare, aceștia au depus plângere la CEDO împotriva Republicii Moldova. În 2018, plângerea a fost comunicată Guvernului RM. În prezent, comunicarea pe această plângere este la etapa de finalizare. În cazul în care plângerea va fi satisfăcută, autoritățile moldovenești vor fi obligate să restabilească drepturile procedurale ale rudelor lui V.Boboc și să investigheze, în mod corespunzător, toate circumstanțele cauzei, precum și să aducă făptașii în fața justiției.

Ana Galus, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac”, a pregătit un rezumat despre asistența juridică pro bono acordată de către juriștii biroului locuitorilor satului Suruceni, raionul Ialoveni, în legătură cu imobilul în care aceștia locuiesc. Imobilul, denumit “casă de linie” (care este parte din infrastructura de suport a unui drum magistral), a fost acordat de către angajatorul unuia din membrii familiei, Administrația Drumurilor Chișinău. După 30 de ani, imobilul a fost scos la privatizare, iar familia s-a adresat Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac” pentru a opri licitația și a dobândi drepturi asupra imobilului. Juriștii biroului au acordat asistență juridică familiei, asigurând reprezentarea acesteia în proces, care s-a soldat în final cu recunoașterea ca ilegală a licitației, exercitând paralel mai multe încercări de a privatiza sau a dobândi în alt mod drepturi asupra imobilului, totalizând circa 300 ore de lucru pro bono pe acest dosar.

Mariana Stratan, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac”, a relatat despre dosarul în care, în 2012, instanţa de judecată a stabilit o pensie de întreţinere în mărime de 1.250 MDL pe care tatăl R.Ţ. urma să o achite în beneficiul mamei E.Ţ. pentru întreţinerea copilului minor. La data examinării cauzei, R.Ţ. era domiciliat în Irlanda. În 2016, mama E.Ț. s-a adresat pentru asistență juridică pro-bono Biroului Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac”. Avocații s-au adresat în instanța de judecată privind modificarea cuantumului pensiei de întreținere a copilului minor în legătură cu starea de sănătate precară a acestuia. Avocații au fost nevoiți să se adreseze inclusiv direct autorităților responsabile din Irlanda, cu ajutorul instanței de judecată competente din Irlanda, pentru a stabili cuantumul venitului lunar al lui R.Ț. Concomitent toate investigațiile medicale au fost efectuate, a fost stabilit tratamentul medical necesar restabilirii stării de sănătate a copilului minor, inclusiv au fost determinate costurile aferente unui asemenea tratament medical, care a fost prezentat instanței de judecată. În rezultat, prima instanță de judecată a majorat cuantumul pensiei de întreținere de la 1.250 MDL la 2.244,5 MDL și l-a obligat pe R.Ț. să participe la cheltuieli suplimentare în legătură cu tratamentul medical în valoare de 2.570 MDL lunar. Astfel, E.Ț. urmează să obțină lunar de la R.Ț. pentru copilul minor o sumă în mărime totală de 4.814,5 MDL. Din 2016 şi până în prezent, 3 avocaţi şi 1 avocat stagiar au acordat asistență juridică mamei E.Ț., dedicând cumulat în jur de 70 de ore de lucru pro bono pe dosar și asumându-și cheltuieli financiare proprii în legătură cu traducerea documentelor și efectuarea investigațiilor medicale.

Olga Saveliev, asociat, Biroul Asociat de Avocați „Ţurcan Cazac”, a pregătit un rezumat al dosarului în care, în anii 2014-2015, avocații biroului au acordat asistență juridică gratuită Federaţiei de Iahting din Republica Moldova, în legătură cu protecţia dreptului de folosinţă a Federaţiei de Iahting din Republica Moldova asupra terenului de pe malul lacului Ghidighici. În 1997 Primăria or. Vatra a eliberat Titlul de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren și a transmis în posesiune un teren de pe malul lacului Ghidighici, pe care a fost înfiinţată baza sportivă a Federaţiei. În anul 2011 între Federaţia de Iahting din Republica Moldova şi Primăria or. Vatra a fost pornit un litigiu, obiectul cărui a fost contestarea valabilităţii Titlului de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren şi evacuarea Federaţiei de pe terenul respectiv. Dat fiind faptul că Federaţia de Iahting din Republica Moldova este unica organizaţie sportivă de iahting din Moldova, reprezentând Republica Moldova la nivel internațional, recunoaşterea nulităţii Titlului şi evacuarea Federaţiei de pe terenul în cauză, ar fi avut drept consecinţă desfiinţarea iahtingului, ca sport, în Republica Moldova. Acționând în interesele Federaţiei, biroul a asigurat reprezentarea în proces a Federaţiei, care s-a soldat în final cu încheierea unei tranzacţii de împăcare cu Primăria or. Vatra. 2 avocaţi ai biroului au acordat asistență juridică Federaţiei, dedicând cumulat în jur de 50 de ore de lucru pro bono pe dosar.

Conceptul de servicii juridice pro bono poate include servicii juridice gratuite oferite celor săraci sau organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care asistă în principal persoanele sărace. Acest concept poate include, de asemenea, serviciile juridice furnizate în chestiuni de interes public (cum ar fi cele legate de drepturile civile, care nu ar putea fi inițiate în lipsa unui avocat gratuit), precum și în chestiuni ce vizează grupurile marginalizate. Totodată, pot fi incluse servicii juridice gratuite ONG-urilor care nu sunt dedicate în principiu persoanelor sărace, dar sunt atât de mici încât nu își pot permite consiliere juridică.

Practica pro bono nu ar trebui să includă furnizarea serviciilor juridice cu taxe reduse. De asemenea, nu ar trebui să includă asistența ne-juridică, sau furnizarea de servicii juridice gratuite prietenilor și familiei. Multe dintre aceste activități sunt binevenite și reprezintă contribuții pentru comunitate, dar nu ar trebui să fie clasificate ca activități pro bono.

În multe țări ale lumii, în înțelegerea reprezentanților comunității de avocați / juriști, pro bono este o obligație profesională, una care derivă din natura rolului avocatului în societate, și poziția privilegiată pe care o ocupă avocații în ceea ce privește accesul la justiţie. Asistența juridică pro bono este deosebit de importantă în combaterea decalajelor care împiedică persoanele cele mai nevoiașe din societate să obțină consiliere juridică cu plată. De asemenea, importanța obligației este majoră în cazul în care, în lipsa avocaților pro bono, problemele de interes public nu ar avea acces la reprezentare juridică. Totodată, servicii pro bono pot fi acordate pe dosare de interes public, cum ar fi întocmirea rapoartelor legale privind accesul la informațiile publice, deținute de autorități.

Chișinău, 08 noiembrie 2018

Contacte: Lela Metreveli, director executiv

Human Rights Embassy / Ambasada Drepturilor Omului

www.humanrightsembassy.org

================================================ 

Кишинев, 08 ноября 2018

 Пресс-релиз

Про боно в Молдове – от деклараций к действиям

 8 ноября 2018 года в Союзе адвокатов Республики Молдова состоялась мини-конференция на тему: «Защита общественных интересов и поддержка дальнейшего развития pro bono правовой помощи в Молдове». В мероприятии приняли участие адвокаты и юристы, а также представители НПО. Конференция была организована Посольством Прав Человека в сотрудничестве с Союзом адвокатов РМ, Объединенным адвокатским бюро «Ţurcan Cazac» и Американской Торговой Палатой (AmCham), при поддержке PILnet Foundation (Венгрия), Visegrad Fund и Правительства Нидерландов.

На конференции в Кишиневе, наряду с Союзом адвокатов РМ, крупными адвокатскими фирмами и ведущими НПО из Молдовы, участники обсудили вопросы защиты общественных интересов в Молдове, представили лучшие практики других стран из опыта, полученного делегатами от Молдовы на различных международных форумах, посвященных pro bono правовой помощи в 2017-2018 гг., рассказали о существующей практике pro bono в Молдове на примере конкретных уголовных и гражданских дел, а также онлайн платформы, в рамках которой юристы и адвокаты предоставляют pro bono правовую помощь, и активно участвовали в дискуссии о том, как наиболее эффективно развить pro bono правовую помощь в Молдове, и нужна ли поддержка Союза адвокатов РМ в развитии pro bono культуры в Молдове среди представителей адвокатского / юридического сообщества.

Директор Посольства Прав Человека, Лела Метревели, представила участникам конференции «Пособие по практике pro bono», разработанное Институтом «Право общественных интересов» (PILnet), Центром международного правосудия им. Сайруса Вэнса, Нью-Йоркской городской ассоциации юристов и Центром правосудия Городской ассоциации юристов. Переведенное на румынский язык юристами Посольства Прав Человека пособие, теперь могут шире использовать крупные юридические фирмы, адвокаты прав человека и другие акторы для эффективной имплементации потенциальных pro bono проектов, как в Молдове, так и в Румынии.

И хотя «Пособие по практике pro bono» призвано в первую очередь помочь крупным юридическим фирмам создать эффективную программу юридической помощи pro bono, приносящую реальную пользу обществу, оно может служить руководством к действию для лучшей интеграции практики pro bono в работе каждого адвоката и юриста, осуществляющего защиту общественного интереса. В приложениях к данному руководству содержатся готовые примеры и образцы деклараций, положений о практике pro bono, анкет, контрактов и других документов, которые легко можно адаптировать под цели и видения конкретных юридических фирм или адвокатских бюро и кабинетов, и под нужды бенефициаров проектов pro bono.

«Пособие можно найти на сайте Посольства Прав Человека http://humanrightsembassy.org/, в разделе PRO BONO, которое можно читать по рубрикам, либо скачать как книгу для дальнейшего использования. Для удобства мы разместили на сайте три языковые версии Пособия – румынскую, русскую и английскую» – отметила Лела Метревели.

“Как видно из многочисленных примеров, озвученных в рамках конференции, в Молдове практика pro bono существует уже давно, но зачастую столь важная работа адвокатских бюро, юридических фирм или отдельных адвокатов / юристов, занимающихся защитой общественных интересов, незаслуженно остается в тени. Целью данной конференции было привлечь внимание к необходимости защиты общественных интересов, к концепции pro bono, мобилизовать коммерческую правовую экспертизу в лице крупных юридических фирм для более широкого вовлечения в pro bono практику, помочь институционализировать и эффективнее развить культуру pro bono в Молдове” – отметила Лела Метревели.

Александр Цуркан, управляющий партнер Объединенного адвокатского бюро «Ţurcan Cazac», рассказал участникам конференции о практике pro bono на примере онлайн платформы https://yavo.md/, в рамках которой уже более 2 лет более 200 адвокатов, юристов и параюристов предоставляют pro bono правовую помощь населению Молдовы.

Адриан Георгицэ, Заместитель директора по адвокации и бизнес развитию, Американская Торговая Палата (AmCham), в своей презентации обратил внимание адвокатов и юристов на различия между корпоративной социальной политикой, присущей все большему количеству крупных юридических фирм, и программу юридической помощи pro bono.

 Генеральный секретарь Ассоциации женщин адвокатов при Союзе адвокатов РМ (FAM), Наталия Молошаг, рассказала о проведенной адвокатами Ассоциации pro bono работе по защите общественных интересов через адвокацию, которая завершилась подачей теневого отчета в комитет ООН по дискриминационным подходам в сфере фискальных политик, применяемых к женщинам адвокатам в Молдове, и соответственно, разработкой комитетом рекомендаций по устранению дискриминационных практик в адрес Молдовы.

Представитель Ассоциации молодых адвокатов при Союзе адвокатов РМ, Владимир Паламарчук, рассказал о проводимой Ассоциацией pro bono работе по обучению / повышению квалификации юристов в сфере прав человека.

Адвокаты Валериу Плешка и Вячеслав Цуркан рассказали о наиболее важных моментах pro bono работы по уголовному делу, делу убитого участника мирного протеста против предполагаемой фальсификации парламентских выборов 2009 года, Валериу Бобок. Несмотря на серьезное сопротивление системы, адвокатам удалось защитить общественный интерес в столь показательном и резонансном деле, где налицо: безнаказанность за совершенные противоправные действия со стороны должностных лиц, попирание права на свободу собраний, свободу выражения мнения митингующими, нарушение абсолютного запрета пыток и жестокого обращения, и даже игнорирование права на жизнь. Более 9 лет адвокаты работали по делу В.Бобок pro bono, в 2016 году, после ичерпания всех национальных путей защиты, ими была подана жалоба против Республики Молдова в ЕСПЧ. В 2018 году жалоба была коммуницирована Правительству Молдовы. В случае если жалоба будет удовлетворена, власти Молдовы обязаны будут вернуться к восстановлению процессуальных прав родственников В.Бобок и расследовать надлежащим образом все обстоятельства в деле, а также привлечь к ответственности виновных.

Анна Галус, партнер Объединенного адвокатского бюро «Ţurcan Cazac», подготовила информацию о бесплатной юридической помощи, предоставляемой юристами бюро жителям села Суручень Яловенского района в связи с недвижимостью, в которой они проживают с 1982 года. Здание под названием «линейный дом» было предоставлено работодателем одного из членов семьи, Кишинёвским Управлением автомобильных дорог. Спустя 30 лет здание было выставлено на приватизацию, а семья обратилась в Объединенное адвокатское бюро «Ţurcan Cazac» с просьбой помочь приостановить аукцион и помочь приобрести права собственности. Юристы бюро оказывали юридическую помощь семье, обеспечив представительство в суде для признания аукциона незаконным, делая многочисленные запросы и попытки приватизировать или приобрести иным образом права собственности на здание, в общей сложности объемом около 300 часов pro bono работы.

Мариана Стратан, партнер Объединенного адвокатского бюро «Ţurcan Cazac», рассказала о деле, в котором в 2012 году суд установил пособие на содержание в размере 1250 лей, которое отец Р.Ц. должен был оплатить в пользу матери Е.Ц. для содержания несовершеннолетнего ребенка. На момент рассмотрения дела Р.Ц. проживал в Ирландии. В 2016 году, мать Е.Ц. обратилась за юридической помощью в Объединенное адвокатское бюро «Ţurcan Cazac». Адвокаты обратились в суд для изменения размера пособия на содержание ребенка в связи с ухудшающимся состоянием здоровья последнего. Адвокатам пришлось связаться напрямую с органами в Ирландии и обратиться в компетентный суд Ирландии для определения размера ежемесячного дохода Р.Ц. В то же время все необходимые медицинские обследования были проведены, было установлено медицинское лечение, включая подсчет расходов на лечение, которые адвокаты представили в суд. В результате суд постановил увеличить размер пособия с 1250 лей до 2 244,5 лей и обязал Р.Ц. участвовать в дополнительных медицинских расходах в размере 2,570 лей в месяц, т.е. E.Ц. должна получать ежемесячно общую сумму в размере 4 814,5 лей. С 2016 года 3 адвоката и адвокат стажер оказали pro bono юридическую помощь Е.Ц. в общей сложности объемом около 70 часов работы, и понесли дополнительные, собственные расходы в связи с переводом документов и проведением медицинских исследований.

Ольга Савельев, партнер Объединенного адвокатского бюро «Ţurcan Cazac», подготовила информацию о деле, в котором в 2014-2015 адвокаты бюро предоставляли бесплатную юридическую помощь Федерации Яхтинга Республики Молдова в связи с защитой права пользования спортивной базой Федерации на берегу озера Гидигич. В 1997 году мэрией города Ватра Федерации Яхтинга был выдан документ, подтверждающий право собственности, и передана земля на берегу озера Гидигич, на которой была создана спортивная база Федерации. В 2011 г. между Федерацией Яхтинга РМ и мэрией г. Ватра началось судебное разбирательство, с целью оспорить право собственности на землю и выселить Федерацию. Учитывая, что Федерация Яхтинга РМ является единственной спортивной организацией яхтинга в Молдове, представляющей страну на международной арене, признание недействительности права собственности и выселение Федерации привело бы к ликвидации яхтинга, как спорта, в Республике Молдова. Действуя в интересах Федерации, адвокаты бюро представляли интересы Федерации в суде, и спор в результате завершился урегулированием ситуации с мэрией г. Ватра. Два адвоката бюро предоставляли юридическую помощь Федерации, посвятив около 50 часов pro bono работы по данному делу.

Концепция юридических услуг pro bono может включать в себя бесплатные юридические услуги, предоставляемые малоимущим или НПО, которые главным образом помогают малоимущим слоям населения. Она может также включать в себя юридические услуги, предоставляемые по вопросам общественного интереса (например, в судебных делах по гражданским правам, которые вряд ли были бы инициированы без бесплатной правовой помощи) и по делам в интересах социально уязвимых групп населения. Кроме того, она может включать в себя бесплатные юридические услуги для НПО, которые из-за относительно малого размера не могут позволить себе платных юристов.

Работа pro bono не должна включать в себя предоставление юридических услуг со скидкой. Она также не может включать в себя не связанную с вопросами права помощь, или оказание бесплатных юридических услуг друзьям и родственникам. Многие из этих видов деятельности являются желательными и социально полезными, но они не должны квалифицироваться как работа pro bono.

Во многих странах мира, в понимании представителей адвокатского / юридического сообщества, pro bono представляет собой прежде всего профессиональный долг, определяемый характером роли юристов в обществе, а также их привилегированного положения в плане обеспечения доступа к правосудию. Правовая работа pro bono помогает преодолеть разрыв между правовыми потребностями наиболее незащищенных слоев населения и их возможностями по получению услуг юристов, а также решать другие проблемы с доступом к правосудию, например, когда некоммерческие организации или группы, защищающие общественные интересы, не могут позволить себе оплатить юридические услуги. Кроме того, услуги pro bono могут предоставляться по делам в сфере общественных интересов, например подготовка правовых отчетов о доступе к публичной информации, находящейся в распоряжении государственных органов.

 Контакты: Лела Метревели, исполнительный директор

Human Rights Embassy / Посольство Прав Человека

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s