“Oamenii legii” · dreptate

Gînduri de la închisoare despre dreptate

Prin Legea num.66 din 5.04.2012 în vigoare la 27.10.2012 s-au operat unile modificări de lege şi anume art.7 Cod procedură penală a fost completat cu alin.8 şi alin.9. din ca rezultă că Hotărîrile definitive ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului sînt obligatorii pentru organele de urmărire penale, procurori şi instanţele de judecată. Aceleaşi prevederi de lege sunt prevăzute şi de art.29 alin.(4) Cod procedură penală.

In sensul celor descrise mai sus şi art.65 Cod procedură penală specifică statutul juridic al invinuitului, inculpatului şi comdamnatului.

Conform hotărîrilor anterioare de la CEDO, persoana se socoate condamnată după epuezarea căilor ordinare de atac, adică treapta de Apel si Recurs ordinar.

Reiese, că nici o persoană nu poate fi arestată pînă ce nu se v-or epuiza căile de atac ordinare adică Apelul şi Recursul ordinar, însa în Republica Moldova majoritatea absolută a invinuitilor sunt deja arestaţi şi plasaţi în Izolatoare de urmărire penală care nu sunt prevăzute de lege ca instituţii peniticiare, insă sunt gestionate de Ministerul Justiţiei.
Continuă lectura „Gînduri de la închisoare despre dreptate”