“Oamenii legii” · dreptate

Sunt închis cu dosar fabricat

Mă numesc Vladimir Bernic din s.Petresti, r.Ungheni. Am fost judecat la Ungheni în baza art 201′ alin.(4) Cod penal, cu grave încālcāri procesuale legate de denaturarea circumstanţelor de fapt şi de drept, bazate doar pe presupuneri. Pînă în prezent organele procuraturii dau nişte rāspunsuri superficiale neverificate şi chiar ilegale.
La douā zile dupā reţinerea mea, cauza penalā a fost transmisă în gestiunea Procuraturii or. Ungheni.
1. Procurorul a constatat cā crima a fost comisā în stare de ebrietate alcoolicā, însā careva probe obiective în acest sens nu au fost acumulate şi, în primul rînd nu a fost efectuată expertiza, prin efectuarea testului la alcool în laborator specializat, ori careva verificāri: unde am fost, ce am fācut ş.a.m.d. Au fost presupuneri ale procurorului Ghenadii Basoc. Respectiv, odatā ce procurorul nu a respectat legea, nici nu a avut dreptul sā includā probe în învinuire şi rechizitoriu.
Continuă lectura „Sunt închis cu dosar fabricat”