“Oamenii legii” · dreptate · opinii · social

Am fost evacuați abuziv din locuință, familie cu 3 minori

1. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că Executorul judecătoresc George Boțan, deținînd în procedura de executare Titlulul executoriu nr. 1-122/12 din 18.10.2012 privind încasarea prejudiciului material în mărime de 563456-46 lei de la Taboră Ion în folosul SRL „Pecos Auto, conform procesului-verbal de petrecere a licitației din 08.08.2017 a vîndut integral bunul imobil (partajat pe cote-părți lui Taboră Ludmila și Taboră Ion) din mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn ## ap.301 dnei Stati Stela la un preț subevaluat.

Orice procedură de executare judiciară, fie prin ordonanță, încheiere, proces-verbal ș.a.m.d., este necesar să se petreacă în conformitate cu prevederile art.11-12 CE, adica în documentul de executare (titlul) este necesar să fie menționat punctul inițial de pornire a procedurii de executare.
Continuă lectura „Am fost evacuați abuziv din locuință, familie cu 3 minori”

social

Marcel vrea să emigreze, dar a dat toți banii pe pașaport

Marcel Cotoman are 30 de ani, a crescut la orfelinat după ce i-a murit mama, iar bunica nu l-a mai putut întreține. Are o mică pensie de la stat pentru gradul de dizabilitate acordat pe viață, dar e nevoit să și lucreze ca să nu moară de foame. Visează să aibă familie, un loc de trai, pentru început vrea să vadă România, și-a făcut pașaport biometric, are și bani de drum într-o direcție, dar roagă să fie ajutat cu idei, soluții, bani de trai.