Arhive categorie: dreptate

NU i-a cerut graţiere, dar Dodon i-a scris…

Moldova, în haos! Cu promisiuni şi locuri în fotolii.
Doar sā ajungā la conducere pentru a-i salva pe ai lor de puşcārii şi a juca scene în faţa poporului.
Dar nu-i nimica, cum se promite şi se discutā…
Înşelāciuni şi chiar abuzuri faţā de popor.
Moldova coruptā…

Adesare repetatā cātre Preşedntele R.M., Ministrul Justiţiei şi Procurorul General. Mā intereseazā dacā existā aceste persoane.

În ultimul timp conducerea Republicii Moldova s-a trezit furstratā şi indignatā despre unele condamnāri ale Statului R.M. la C.E.D.O.
În acest context este cazul sā menţionām cā aceste provocāri de adresare la C.E.D.O. au fost şi sunt comise de conducerea R.M. pin nesoluţionarea intenţionatā a plînjerilor, petiţilor, cererilor cātre autoritāţi privind abuzurile de funcţie ale oganelor Statului în raport cu propriul popor.
Nu se cunoaşte vreun caz cînd organele Statului ar fi soluţionat o petiţie legalā şi întemiatā.
Citește în continuare NU i-a cerut graţiere, dar Dodon i-a scris…

PRIMAR AMENINȚAT CU MOARTEA

APEL DE DISPERARE scrisoare-primarie

către Prim Ministru Ion Chicu, către Ministrul Afacerilor Interne; catre Procurorul General; către Mass-Media
In fotografia atașată vedeți adresarea mea in calitate de Primar către FISC.
Am făcut această solicitare pentru că așa mă obligă atribuțiile de serviciu, adica legea, apropo daca nu o făceam, riscam atragerea la răspundere penală.
Rog atenție, in solicitare nu am cerut pedepsirea cuiva, am solicitat organelor Statului doar să întreprindă măsuri de LEGALIZARE a activităților economice pentru că toți noi suntem egali în fața legii, inclusiv Familia lui Drețcari Nicolae și toți trebuie sa activam în condițiile legii și sa achitam impozite.
Citește în continuare PRIMAR AMENINȚAT CU MOARTEA

Plîngere repetată procurorului general Stoianoglo

Stimate Alexandr Stoianoglo, prin prezenta vă aduc la cunoștință că la 26.12.2019 m-am adresat cu o plîngere unde am invocat acțiuni neloiale și ilegale din partea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție și am solicitat respectuos ca să verificați personal cele expuse în plîngerea respectivă și să obligați procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție să-și îndeplinească obligațiunile de funcții în conformitate cu prevederile legii.
Din motive neclare la 31.12.20119, la indicația Dvs și sub semnătura șeful-interimar al secției secretariat, petiții și audiență a Procuraturii Generale, plîngerea respectivă a fost remisă, conform scrisorii de expediere nr.9-6d/19-16, spre examinare dnului Sergiu Gavajuc, șef-interimar al Procuraturii Anticorupție. Citește în continuare Plîngere repetată procurorului general Stoianoglo