civic · LIVE · social

Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova (conferință)

A fost prezentat Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova, care reflectă viața lor reală și problemele cu care se confruntă

Conform datelor din „Studiu privind situaţia femeilor şi fetelor rome din Moldova (2014)”, elaborat în rezultatul colaborării dintre UN Women, OHCHR și PNUD Moldova, femeile rome reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile, cu rate ridicate ale șomajului, nivel semnificativ inferior de venit și acces limitat la servicii medicale. Femeile rome sunt expuse discriminării multiple în diverse domenii, confruntându-se cu amenințări complexe de excludere din cauză că sunt femei și rome.
Rezultatul lipsei unor statistici oficiale cantitative și calitative, ce ar descrie situația femeilor și fetelor rome în Republica Moldova duce la imposibilitatea creării unor politici eficiente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acestea.

În contextul celor menționate anterior, pe data de 15 mai 2019 a fost creat un grup de inițiativă, din care au făcut parte membrele Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova – NGO „Moldsolidaritate” – NGO „Moldsolidaritate” dar și mediatoarele comunitare, care și-a propus ca principalul obiectiv să fie depistate necesitățile specifice și problemele reale cu care se confruntă femeile de etnie romă din Republica Moldova. Pentru acest scop, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost realizată chestionarea a 476 femei de etnie romă de diferite vârste și, practic, din toate regiunile țării, pentru că rezultatele chestionării să fie cât mai reprezentative și veridice.

În baza rezultatelor obținute, prin chestionarea femeilor de etnie romă, de către Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova a fost elaborat Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova, în care se reflectă și partea pozitivă dar și cea negativă cu care se confruntă femeile de etnie romă în Republica Moldova. Problemele acestora pot fi clasificate în 5 direcții principale:

Rezultate ale chestionarii femeilor de etnie romă din Republica Moldova:
– 60% din femeile rome chestionate spun ca duc o viață mai rea decât alți cetățeni;
– Însă 40% spun că duc o viață la fel ca și ceilalți;
– 88% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, au spus că participa la alegeri;
– 77% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, consideră că o femeie romă poate fi aleasă în funcția de conducere;
– 40% din femeile rome chestionate au menționat că au un nivel redus de studii – de la 0 pâna la 4 clase (ce înseamnă că practic nu au studii);
– Fiecare al cincilea copil rom să simte la școală rău sau foarte rău;
– 88% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, au menționat că niciodată nu au fost informate sau instruite;
– 86% din femeile rome nu au loc oficial de munca;
– 28% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, nu au fost la medic în ultimii 5 ani;

Grupul de inițiativă, în cadrul Manifestului Femeilor Rome din Republica Moldova, vine cu un șir de recomandări și propuneri pentru soluționarea problemelor depistate, în urma chestionării, cu care se confruntă femeile de etnie romă din Republica Moldova.
Recomandarea generală este ca rezultatele acestui sondaj să fie luate în calcul pentru întocmirea următorului “Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii (PASRM)” 2020-2024. Noi, femeile rome, trebuie să fim implicate nemijlocit în elaborarea acestui plan de acțiuni, dar și problemele cu care ne confruntăm să fie reflectate în el.

Însă venim și cu recomandări specifice și concrete:

– Acces limitat la studii pentru fetele și femeile rome
Recomandări:
Încurajarea instituțiilor de stat să lucreze cu părinții fetelor de etnie romă pentru a-și urma studiile prin promovarea istoriilor de succes.
Informarea directă a copiilor și încurajarea acestora să-și continue studii.
Deschiderea școlilor serale în localități pentru fetele și femeile rome. Desfășurarea studiilor auxiliare și alternative pentru fetele și femeile rome.
Elaborarea unui studiu separat privind problemele și cauzele de ce copii romi se simt prost la școală, prin oferirea și recomandărilor pentru soluționarea acestora.
Asigurarea reală a cotelor de studii pe bază de buget pentru studenții de etnie roma.

– Acces limitat la informare și informație pentru fetele și femeile rome
Recomandări:
Revizuirea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă.
Consultarea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă cu mediatorii comunitari.
Implicarea mediatorilor comunitari în procesul de informare a cetățenilor de etnie romă.
Orientarea şi consilierea tinerilor romi (absolvenţi ai învăţămîntului secundar şi superior) în efectuarea stagiilor practice în cadrul instituţiilor publice.

– Acces limitat la angajarea în câmpul muncii pentru fetele și femeile rome
Recomandări:
Încurajarea femeilor rome să își urmeze studiile.
Implicarea femeilor rome în sistemul dual de învățământ.
Informarea femeilor rome despre oportunitățile de angajare.
Promovarea istoriilor de succes a femeilor de etnie romă angajate în câmpul muncii.
Valorificarea și promovarea meseriilor specifice etniei rome la nivel local și național.
Abilitarea antreprenorială a femeilor rome.

Acces limitat la servicii medicale pentru femeile rome
Recomandări:
Valorificarea experienței pe care o au mediatorii comunitari în lupta cu discriminarea femeilor de etnie romă în sistemul medical de către Ministerul Sănătății.
Adaptarea acțiunilor de informare pentru necesitățile și specificul populației de etnie romă.
Implicarea mediatorului și liderilor locali de etnie romă în programele informaționale (tipuri de asistență, lista medicamentelor gratis), explicarea într-un limbaj accesibil luând în considerare nivelul scăzut de școlarizarea a populației rome.
Elaborarea și implementarea unui program de instruire a personalului medical în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a persoanelor de etnie romă, în special în zonele dens populate de romi.
Acces limitat la informații despre sănătate și igienă
Recomandări:
Dezvoltarea mecanismului de informare a femeilor rome în comun de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și mediatorii comunitari.
Elaborarea unui instrument de informare pentru mediatorii comunitari sub formă de materiale informaționale privind sănătatea și igienă.

Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova va fi distribuit spre Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, partenerilor de dezvoltare, ministerelor și agențiilor de profil, APL care au comunități mari de romi, reprezentanților mass-media și, nu în ultimul rând, reprezentanților comunității rome la nivel local și național.

Sursa video: IPN.md

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s