“Oamenii legii” · dreptate · opinii

NU i-a cerut graţiere, dar Dodon i-a scris…

Moldova, în haos! Cu promisiuni şi locuri în fotolii.
Doar sā ajungā la conducere pentru a-i salva pe ai lor de puşcārii şi a juca scene în faţa poporului.
Dar nu-i nimica, cum se promite şi se discutā…
Înşelāciuni şi chiar abuzuri faţā de popor.
Moldova coruptā…

Adesare repetatā cātre Preşedntele R.M., Ministrul Justiţiei şi Procurorul General. Mā intereseazā dacā existā aceste persoane.

În ultimul timp conducerea Republicii Moldova s-a trezit furstratā şi indignatā despre unele condamnāri ale Statului R.M. la C.E.D.O.
În acest context este cazul sā menţionām cā aceste provocāri de adresare la C.E.D.O. au fost şi sunt comise de conducerea R.M. pin nesoluţionarea intenţionatā a plînjerilor, petiţilor, cererilor cātre autoritāţi privind abuzurile de funcţie ale oganelor Statului în raport cu propriul popor.
Nu se cunoaşte vreun caz cînd organele Statului ar fi soluţionat o petiţie legalā şi întemiatā.
Continuă lectura „NU i-a cerut graţiere, dar Dodon i-a scris…”