“Oamenii legii” · dreptate · opinii

NU i-a cerut graţiere, dar Dodon i-a scris…

Moldova, în haos! Cu promisiuni şi locuri în fotolii.
Doar sā ajungā la conducere pentru a-i salva pe ai lor de puşcārii şi a juca scene în faţa poporului.
Dar nu-i nimica, cum se promite şi se discutā…
Înşelāciuni şi chiar abuzuri faţā de popor.
Moldova coruptā…

Adesare repetatā cātre Preşedntele R.M., Ministrul Justiţiei şi Procurorul General. Mā intereseazā dacā existā aceste persoane.

În ultimul timp conducerea Republicii Moldova s-a trezit furstratā şi indignatā despre unele condamnāri ale Statului R.M. la C.E.D.O.
În acest context este cazul sā menţionām cā aceste provocāri de adresare la C.E.D.O. au fost şi sunt comise de conducerea R.M. pin nesoluţionarea intenţionatā a plînjerilor, petiţilor, cererilor cātre autoritāţi privind abuzurile de funcţie ale oganelor Statului în raport cu propriul popor.
Nu se cunoaşte vreun caz cînd organele Statului ar fi soluţionat o petiţie legalā şi întemiatā.

Ne oprim la cazul condamnatului Bernic Vladimir.
Începem de la capul R.M., în vara anului 2019 condamnatului Bernic Vladimir i-a apārut ràspuns de la Aparatul Preşedintelui R.M. d-nul Igor Dodon de refuz la cererea de graţiere (adicā Preşedntele e îndept odatā în viaţā sā ierte condamnatul, sā-l elibereze de pedeapsā). Uimitor acest rāspuns de graţiere! Bernic Vladmir NU a înaintat nici o cerere de graţiere! Apare întrebarea. Ce se întîmplā? Condamnatul a cerut sā i se dea cererea sa de graţiere înaintatā cātre Preşedintele R.M. dar mai mut de jumate de an, adicā pînā în prezent, fārā rāspuns.
Procurorul în Procuratura r. Ungheni Ghenadii Basoc îi înaintazā lui Bernic Vladimir un rāspuns, cā amantul soţiei lui Bernic Vladimir adicā fostul Poliţist Briciuc Aurel nu are nici un amestec în familia Bernic.
Se pune întrebarea, cîtā mitā a luat Ghenadii Basoc de la Briciuc Aurel, riscînd sā dea raspuns din aer?
Deoarece Bernic Vladimir nu a înaintat nici o cerere cātre Ghenadii Basoc în acel moment şi, din contra, stiind cā Briciuc A. cu Basoc G. au fabricat dosarul, adicā la o mînā, Berinic V. a înaintat trei cereri cātre Procuratura r. Ungheni pe numele lui Ghenadii Basoc sā i se dea copia cererei, pîngerei la care rāspunsul l-a dat G. Basoc. Dar de fiecare datā condamnatul primea copia rāspunsului Procurorului, nici decum copia plîngerei condamnatului. Care este motivul de a-l acoperi pe Briciuc Aurel?
Şi mai straniu este faptul cu cererile (scrisorile) înaintate cātre Procurorul General!
Scrisori simple şi chiar una recomandatā, personal pe numele lui Alexandru Stoianoglo. Menţionez faptul cā curent au fost fācute douā publicaţii la mass-media în adresa Procurorului Gheneral. Dar se fac toţi cā nu vād. Pentru ce atîţia jurnalişti are R.M.? Pentru ce primesc salariu? Dacā nu vor sā munceascā, le dai murā-n gurā!
Cum se expediazā scrisorile adresate Procurorului General? Chiar şi scrisoarea recomandatā!
D-nul Alexandru ar fi bine sā dea explicaţii la aceste neclarităţi, ori d-lui a dat aşa ordin de neglijenţā în Procuraturā, ori se petrece totul pe la spatele d-lui. Dar noi deocamdată vedem neglijenţa d-lui, fiindcā s-a mai discutat pe acest caz cu neglijenţa.
La scrisorile înaintate cātre Procurorul General, dā rāspuns Igor Serbinov.
La altā scrisoare, înaintatā tot cātre Alexandru Stoianoglo, dā rāspuns Vitalie Bumbu, şi înainteazā cātre Angela Motuzoc. Motuzoc înainteazā cātre Victor Ababii. O altā scrisoare iarāşi cātre Alexandru Stoianoglo adresatā dā rāspuns Vasile Godoroja. Pentru a o informa pe Angela Motuzoc. Şi totodatā face decizia: procedura disciplinarā în privinţa numiţilor procurori de încetat. La decizia datā a luat parte Vasile Godoroja şi Victor Ababii.
La cererea de revizuire a dat refuz S. Cuşnova.
La altā scrisoare adresatā cātre Alexandru Stoianoglu iarāşi Vitalie Bumbu o înainteazā cātre Angela Motuzoc.
Deci, ajungînd, la Inga Furtunā, înainteazā Colegiului de disciplinā şi eticā pe lîngā Consiliul Superior al Procurorilor, pentru examinarea conform competenţei!
Toate aceste cereri şi rāspunsuri sunt de la data 09.12.2019 pînā la data de 13.02.2020. şi toate adresate Procurorului General, Alexandru Stoianoglu!
Asteptām rāspunsul.
Domnilor de la conducere! Ce se-n tîmplā?
În faţa poporului vorbiţi foarte, foarte plācut!
Dar sā atragem atenţia la faptele reale!
Va urma!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s