Fără categorie

Lansarea cărţii despre Biserica ortodoxă şi holocaust

Lansare carte: „ The Romanian Orthodox Church and the Holocaust”, Ion Popa

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România a organizat prezentarea cărții: The Romanian Orthodox Church and the Holocaust autor: Ion Popa

Continuă lectura „Lansarea cărţii despre Biserica ortodoxă şi holocaust”

Fără categorie

Un deţinut îl acuză pe judecătorul Diaconu de ilegalităţi

Consiliul Superior al Magistraturii
Colegiul disciplinar
de la condamnatul Taboră Ion, deţinut în IP-15 Cricova

CONTESTARE
la Decizia nr.884s-1141p/m din 14.09.2018 emisă de
inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciate în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin

La 27.09.2018 cu nr.719 am primit decizia nr.884s-1141p/m cu
privire la respingerea sesuzării don 14.09.2018, emisă de Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin.
Prin Decizia dată a fost respinsă sesizarea înaintată de cet.
Taboră Ion – ca vădit neîntemeiată.
Cu Decizia în cauză nu sunt deacord, deoarece este superficială,
unilaterală, neobiectivă, interesată şi ilegală.
Elimentar, Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin era necesar ca
să mă audieze, să ridice dosarul respectiv litigios, să examineze
probele şi concluziile pentru examinarea corectă a cauzei.
Acţiunile intreprinse de judecătorul Mihail Diaconu, la direct cad
sub noţiunea de încălcare intenţionată a legislaţiei în vigoare.
La 05.03.2018 (conform avizului poştal de recepţie) m-am adresat
către Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie
Continuă lectura „Un deţinut îl acuză pe judecătorul Diaconu de ilegalităţi”

Fără categorie

Alertă // Alarmă cu bombă la Judecătoria Botanica

Alertă cu bombă la Judecătoria Botanica, martorii apun că oamenii legii au evacuat personalul din încăpere<img class="size-full"
Continuă lectura „Alertă // Alarmă cu bombă la Judecătoria Botanica”

Fără categorie

I-au respins revizuirea dosarului penal, acum vrea să știe lumea despre caz

Ion taboră consideră că dosarul prin care a fost condamnat la închisoare pentru escrocherie este unul fabricat. A cerut revizuirea lui în instanța de fond, dar i-a fost refuzat. Acum face publică cererea de apel:</em>

Curtea de Apel Chişinău Colegiul penal
de la condamnatul
Taboră Ion, deţinut în IP-15 Cricova MD-2084

APEL
la Sentinţa Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani din 05.10.2018 (dosar nr.1rh-1443/2017) judecător-raportor Victor Sîrbu în ordinea prevăzută de Titlul II capitol IV secţiunea §1 (partea specială) Cod procedură penală

Prin Sentinţa Judecătoriei Chişinău sediu Rîşcani din 05.10.2018 (dosar nr.1rh-1443/2017) a fost respinsă cererea de revizuire depusă de condamnatul Taboră Ion, conform  prevederilor art.458 alin.(3) p.3)-4) Cod procedură penală, pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Taboră Ion în săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal – ca fiind neîntemeiată.
Cu Sentinţa în cauză nu sunt deacord deoarece este unilaterală, superficială, nemotivată şi ilegală, purtînd un caracter discriminatoriu din următoarele motive: Continuă lectura „I-au respins revizuirea dosarului penal, acum vrea să știe lumea despre caz”